Мъдрости от древността

 

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=272

Римският претор Метел казвал:
— Ако допусках, че връхната ми дреха знае моите тайни, бих я изгорил.

     * * *

thCAB583Y2 Езоп срещнал пътник, който го попитал за разстоянието до най-близкото село.
— Върви! — казал му Езоп.
— Знам, че трябва да вървя, но кажи ми кога ще пристигна?
— Върви! — повторил Езоп вместо отговор. Пътникът недоумявал отговора и продължил пътя
си. Но след малко чул гласа на Езоп да му вика високо:
— Ще стигнеш в селото след два часа.
— А защо не ми каза това по-рано, когато те питах?
— Защото не знаех как вървиш.

   * * *        

Когато в спор с гръцкия философ Зенон било поддържано мнението, че любовта не е достойна за мъдреца, той отговорил:
— Ако това беше вярно, тогава колко тъжна би била участта на жените: да обичат само глупавите мъже.

   * * *

Един приказлив бръснар попитал философа Архелай как иска да бъде обръснат.
— С мълчание! — отговорил Архелай.

   * * *

Учениците на Сократ го попитали знае ли сигурно средство за любов от пръв поглед.
— Знам! — отговорил мъдрецът. — Трябва внимателно да се вгледаш втори thпът.

   * * *

Попитали Аристотел защо красивото му харесва.
— Такъв въпрос задава само слепият! — отговорил философът.

  * * *

Понякога Диоген отивал на Акропола и подлагал ръце пред статуите за милостиня. Когато го питали какво означава това, отговарял:
— Упражнявам се да оставам безчувствен, когато хората ми отказват нещо.

   * * *

Арфист свирел на една гощавка. Свиренето му било такова, че досадило на всички. Само Диоген го похвалил. Когато запитали философа защо го хвали, отговорил:
— Защото, макар и да не е добър музикант, пак упорства да свири, а не отива да краде.

   * * *

Приятел се отнесъл с молба към Фокион да му направи някаква услуга по нечестен път. Честният Фокион отказал.
— За какво ми е приятелството ти, когато не ми помагаш?
— А пък на мене защо ми е твоето приятелство, когато то иска да върша thCA7XZ264несправедливости? — възразил Фокион.

   * * *

Крадец нападнал Демостен и го ограбил. След като го познал, започнал да се извинява:
— Не знаех, че това, което взех, е твое!
— А не знаеше ли, че не е твое? — попитал го Демостен.

   * * *

Сиракузкият тиранин Дионисий попитал веднъж гръцкия философ Аристип защоDiogen повече от философите се стремят да се понравят на владетелите, докато обратното не се забелязва.
— Много просто — отвърнал Аристип, — причината е, че философите са гладни, а владетелите не са.

   * * *

Един глупав човек поставил над входа на къщата си надпис: „Тук е забранено влизането на глупаци“. Диоген прочел надписа и възкликнал:
— Интересно как влиза в дома си стопанинът!

 

На снимките: от горе надолу Езоп, Аристотел, Демостен и Диоген