ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА – Урок № 3

 

ГЛАВА ІІІ

Урок върху салфетка №3

“Четирите неща, които трябва да се направят”

clip_image002clip_image001На първия урок говорихме за някои ЗАДАЧИ, а на втория КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ. На този урок ще се запознаем с нещата, които трябва да направиш, за да постигнеш успех в MLM. Всеки, който печели в Multi – Level Marketing 100 000 и 200 000 долара (или още повече) на година, е правил и прави всичките четири.

За да запомните по-леко тези четири съставки, ще илюстрираме разказа си с една история, която можете да разкажете на колегите си по служба. Те ще запомнят не само историята, но и четирите задължителни задачи.

Историята е следната: Представи си, че можеш да направиш пътешествие със служебния автомобил. Напускаш дъждовния Вашингтон и пътешестваш из слънчева Калифорния. В нашия случай слънчева Калифорния означава, че си постигнал върха в бизнеса. Когато пристигнеш, ще имаш успех – ти си на ВЪРХА!

clip_image003clip_image004 ПЪРВОТО, което трябва да направиш е да седнеш в колата и да тръгнеш на път. Сумата, която ще ти коства това, зависи каква фирма и програма си избрал за изграждане на свой бизнес. Обемът може да бъде в пределите на 100, 500 или повече долара.

ВТОРОТО, което трябва да направиш е да купиш бензин и масло. Придвижвайки се към върха (Калифорния), ще изразходваш бензин и масло (стоки) и ще ги допълваш. MLM работи значително по-добре със стоки, които СЕ ПРОДАВАТ ДОБРЕ. Ти използваш стоките и отново ги купуваш. т.е. ти използваш стоките на фирмата, която представляваш.

Спомни си първия “урок върху салфетка”, където ти беше показано, че 780 продавачи на стоки в рамките на всяка програма, осигуряват огромен доход. Естествено ти вече знаеш преимуществата на работата, чието основно условие е търсенето на стоки. Повечето фирми MLM се отнасят към тази категория. Непродаваемите стоки обикновено се продават чрез търговия на дребно.

Второто преимущество на това, че ти също ползваш стоката е, че и ти ще си доволен. Това е защото фирмите MLM не пръскат големи суми за реклама, а насочват тези пари за изработването на нови изделия. По такъв начин тези изделия са с по-високо качество, отколкото продаващите се чрез търговия на дребно.

ТРЕТОТО, което трябва да се извърши, е да включиш на по-висока скорост. Естествено ти знаеш, че clip_image007clip_image006тръгвайки, никой не включва на висока скорост. Ние

всички започваме от първа скорост. Можем да седим в колата и да пътуваме по магистралата, но ако останем на първа скорост никога няма да стигнем нито до Калифорния, нито до някое друго място.

clip_image005За да включиш на скорост, трябва да спонсорираш някого. Когато направиш това, пътуваш на първа скорост. Ние мислим, че първа скорост трябва да се включи пет пъти – тези 5 сериозни човека. В един от следващите уроци ще покажем как да прецените кой ще бъде сериозен колега по бизнес.

Ти СЪЩО ще поискаш твоите пет човека да включат на скорост. НАУЧИ ги, че спонсорирайки някого, те включват на първа скорост. Когато твоите пет човека включат на първа, ти вече 25 пъти ще бъдеш на втора скорост.

Обучи 5 човека как да обучат своите 5 човека, clip_image010за да могат те на свой ред да clip_image008включат на първа скорост по 5 пъти. По такъв начин те включват на втора скорост 25 пъти, а през това време ти вече си включил на трета скорост 125 пъти. Когато бизнесмените, намиращи се на трето ниво влизат в твоята персонална група, ти вече си на трета скорост.

Обърни внимание колко плавно се движи колата на четвърта скорост. Това важи и за твоя човек от първо ниво Когато бъде на трета скорост, ти вече ще бъдеш на ЧЕТВЪРТА СКОРОСТ. Естествено ти искаш твоите хора да попаднат на висока, или ЧЕТВЪРТА СКОРОСТ и когато те действително попаднат там, ти ще бъдеш на ПРАВ ПЪТ.

Как да включиш на пета скорост? Просто ПОМАГАЙ на спонсорираните от теб хора ДА ВДИГНАТ НА ТРЕТА СКОРОСТ СВОИТЕ ХОРА. По такъв начин те ще се издигнат на четвърта скорост, а ти – на ПЕТА.

clip_image011 ЧЕТВЪРТОТО нещо, което трябва да направиш по пътя към Калифорния, е да използваш времето, предлагайки своите стоки на тези, с които пътуваш. Направи така, че да се убедят в техните предимства. Тук трябва да напомня, че когато минавахме първи, втори и трети урок, ставаше дума кои ЧЕТИРИ НЕЩА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВЯТ, за да се постигне успех. Никога не сме казвали, че трябва ДА СЕ ИЗЛИЗА НА УЛИЦАТА И ДА СЕ ПРОДАВА. Не веднъж сме споменавали, че стоката не трябва да се продава в традиционния смисъл на думата “продажба”. Ние само говорихме, че трябва да ПРЕДЛАГАТЕ стоката на свои приятели. Ако искате може да предлагате и на други хора. Когато те разберат какви са преимуществата на стоката и им разкажете за своя план за маркетинг, те ще станат ваши ПРИЯТЕЛИ.

Няма нужда да имаш много купувачи. Достатъчни са 10, а и по-малко. Ако всеки твой делови партньор има само 10 купувачи, това е достатъчно. Следователно четвъртата точка няма голямо значение, т.е. от предложените от нас 4 пункта е достатъчно да изпълниш 3, за да стигнеш до Калифорния.

ЗАПОМНИ, че ако не се придържаш към точка 3 ( включване на висока скорост) и направиш много за точка 4, никога няма да завършиш пътуването си. (Така постъпват бизнесмените.) Ако си разбрал и включиш това към точка 1 и 2, започваш да си създаваш съответното разбиране за MLM. Започвайки работа с нов партньор, се опитай да включиш в подсъзнанието му цифрата 5. Единственото нещо, което трябва да се направи, е да се намерят тези петима, които сериозно искат да правят бизнес.

Срещайки се с хората и питайки ги как работят, чуваш отговора: “Не съм срещал нито един, който би искал “да продава”. Престани да търсиш хора, които искат да продават. Търси такива, които искат да печелят на месец по 600, 1100, 1500 долара, вместо да ходят всеки ден на работа. Познаваш ли такива? Твоят отговор, както и моят, ще бъде: “Да, всеки иска това.” Това са хората, с които трябва да се говори – та нали всеки би искал да има висока заплата.

Просто обърни внимание на факта, че трябва да изгубиш на седмица всичко на всичко 5 – 10 часа от свободното си време, за да постигнеш нещо. Побързай да попиташ: “Какъв е проблемът?”

Хората постъпили в една от програмите MLM, често си мислят, че това е всичко. Но не е така! Не забравяclip_image012й, че автомобилът, с който тръгнахме към Калифорния, няма автоматична скоростна кутия. Аз зная, а и ти също знаеш, че хората затова учат във висши учебни заведения, за да получат висше образование и това е много добре. Възможно е ти да си един от тях. Всеки ден ходиш на училище, учиш целия ден до полунощ, седмица след седмица, години. А получавайки диплома, колко ще можеш да спечелиш? Затова “изгуби” на седмица 5 – 10 часа за изучаване на десетте “урока върху салфетка” за усвояване на представляваното от теб предприятие MLM. Усвоявайки и разбирайки всичко това, може да преподаваш “уроци върху салфетка” на други хора. Книгата, която четеш сега, е ключът към утрешните ти успехи. Не искаме да те плаши мисълта, че няма да можеш да предадаеш на другите знанията, придобити от самия теб. Наистина сега за пръв път изучаваш тези принципи и ние не можем да очакваме, че ти вече знаеш всичко толкова добре, че да можеш да обучаваш и другите. Но от теб и НЕ СЕ ИЗИСКВА ДА ПРАВИШ ТОВА!

Спомни си, че когато встъпваш в програмата MLM, трябва да имаш спонсор. Ако твоят спонсор е истински СПОНСОР, той ще ти помага с твоите първи пет човека. Запомни, това е ВЕРИГА НА ПОМОЩТА.Той, запознавайки своите приятели с уроците върху салфетка, единично или групово, по този начин обучава и теб. Съветваме те да си поставиш конкретна цел. Когато, движейки се нагоре по програмата, стигнеш до петото стъпало от стълбата, ти вече си длъжен да знаеш и разбираш всичките десет “урока върху салфетка”. Преодолявайки 3 / 4 от пътя, ти вече си длъжен да умееш ДА ОБУЧАВАШ другите. А намирайки се до върха, си длъжен да можеш да ОБУЧИШ своите хора на това как те да обучават другите. Много е приятно, че ти за сравнително кратко време стана МАЙСТОР. Седни с тази книга в ръка, чети и я изучавай. Ако си получил тази задача и трябва да повториш материала 5 – 6 или даже 10 пъти, то считано от настоящия момент, след година ще можеш да печелиш на месец 2, 3, 4 дори 6 ХИЛЯДИ ДОЛАРА. Струва си да изгубиш по 5 – 10 часа на седмица, нали? Трябва да признаеш, че това е доста приятен начин на обучение.

Следва продължение…

ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА – Урок № 2

ГЛАВА ІІ

Урок върху салфетка №2

“Синдромът бизнесмен – банкрут”

Защо толкова много бизнесмени банкрутират, работейки в системата MLM? “Вторият урок върху салфетка” показва основните грешки, които допускат бизнесмените професионалисти. Нека видим защо е по-добре да се спонсорират 10-има учители, отколкото 10-има бизнесмени. Разбери правилно: Аз мисля, че професионалният бизнесмен носи голяма полза за своята фирма, както и всеки, който се е запознал с 10-те “урока върху салфетка“ и разбира основната им същност.

Повечето хора се объркват, прочитайки гореописаното, но не забравяйте, че те не разбират, че MLM е начин на продажба. Ние спонсорираме хората не заради фирмата, занимаваща се с непосредствена продажба, а заради системата MLM.

Проблемите на бизнесмените произтичат главно от това, че виждайки представената от теб стока с отлично качество, веднага се хващат за работа. Присъединяват я към стоките, представлявани от тях самите, и не изчакват да им кажеш как трябва да се продава, та нали са професионалисти?

Работата е в това, че ние не искаме да разказваме как трябва да се продава. Ние искаме да ги научим на това как трябва да се ОБУЧАВА И СПОНСОРИРА и създаде голяма и добре развиваща се фирма Multi-Level Marketing. Това те могат да постигнат без продажба в обикновения смисъл на думата.

Ако не успееш да седнеш заедно с тях и да им обясниш няколко прости неща за MLM и по какво се отличава той от “непосредствената продажба”, в крайна сметка бизнесът им ще тръгне в невярна посока. Изучавайки по-нататък “уроците върху салфетка” ще се запознаем с някои примери. Повечето хора (особено бизнесмените) си представят, че ако спонсорираш някого, значи дублираш себе си. (Рисувам две кръгчета едно над друго.) Имаше едно кръгче, а сега са две. Звучи логично, но НЕ Е ИСТИНА.

Не е истина, защото, ако човекът означен с горното кръгче, си отиде, ще си отиде и човекът спонсориран от него, т.е. няма да има продължение. Трябва да се поясни, че те, ако действително искат да дублират себе си, трябва да достигнат ДЪЛБОЧИНА от поне ТРИ НИВА. Само тогава може да се каже, че са ДУБЛИРАЛИ себе си.

Ако твоят спонсор “изпадне” до това, когато си се запознал с работата на фирмата в подробности, ти по всяка вероятност ще предположиш, че системата не работи и не му подхожда.

Да кажем, че ти си тук (нарисувай кръг и напиши в него “аз”). Ти спонсорираш Том (отдолу нарисувай втори кръг и напиши вътре “Том”). Съединяваме двата кръга. Значи ако ти приключиш с работата си и Том не разбере какво трябва да прави (тъй като ти не си го обучил), това означава край на цялата работа. Но ако ти НАУЧИШ Том как трябва да се спонсорира и той спонсорира Керъл, САМО тогава ти ще започнеш да дублираш себе си. А ако Том не разбере как да научи Керъл да спонсорира, тогава пак ще последва фалит и това ще означава край на бизнеса.

Ти си длъжен да обучиш Том как той, от своя страна да обучи Керъл как да спонсорира. По такъв начин Керъл ще се научи да спонсорира Бетси или всеки друг.

И така ти вече си на нивото на трите дълбочини. Ако ти напуснеш, за да работиш с друг човек или смениш местожителството си, тази подгрупа ще продължи да работи. Ще подчертая още веднъж: ТРЯБВА ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДЪЛБОЧИНАТА НА ТРЕТОТО НИВО.

Помни, че не си направил нищо, ако не си достигнал третото ниво на дълбочина – само след това можеш да считаш, че си дублирал себе си.

Ако с хората, които спонсорираш, не говориш за нищо друго, освен за този принцип, то в твоите ръце е ключът към това да постигнеш много повече успехи в сравнение с другите в програмата Multi-Level Marketing.

Сега да видим какво става с бизнесмена. Той ще погледа изложените стоки, ще почете и послуша за успехите на другите, а също и тези, които разказват за организацията си на работа. “Напълвайки” се с такава информация, той започва да продава “лудешки”. Нека не забравяме, че е БИЗНЕСМЕН! Доколкото се намира в сферата на непосредствената продажба, за него не представлява трудност да се обърне към други.

“Отлично!” – ще кажем на такъв супер бизнесмен (нека го наречем Чарли). “Чарли, ако искаш да натрупаш Големи Пари, ти няма да постигнеш това само чрез личните си продажби. Трябва да спонсорираш хора.”

Какво прави след това Чарли? Спонсорира, спонсорира, спонсорира. Спонсорира със скоростта на буря. Добрият “бизнесмен” за седмица може да спонсорира 3-4-ма души по програмата Multi-Level Marketing. И какво става тогава? Настъпва момент, когато хората “изпадат” от бизнеса със същата скорост, с която са ги въвлекли в него. Ако не работиш с тях ефективно (и ти няма да бъдеш ефективен, работейки едновременно с повече от петима души), ще видиш, че те губят увереност и напускат. Същото се получава и с Чарли (на всичкото отгоре той е и нетърпелив), който започва да мисли, че няма да се получи нищо и по-добре да напусне, за да намери нещо, което “може да се продаде”. Това се случва и с човека, който той е спонсорирал.

Повечето хора, които са постигнали успех в MLM, нямат опит в бизнеса. Дори те да не са професионални УЧИТЕЛИ, повечето имат известен опит в обучението. Познавам един учител и един директор на училище, които спечелиха за две години по програмата MLM по 15 ХИЛЯДИ ДОЛАРА НА МЕСЕЦ. Те можаха да направят това и го правят и сега, ОБУЧАВАЙКИ И ДРУГИ на това изкуство.

С помощта на цифрите ще покажем хората от типа на Чарли и ясно ще видим как е провалил нещата. Да предположим, че той е супер бизнесмен и е започнал да спонсорира 5-ма души. Всеки от тях също спонсорира 5-има, привличайки към работа още 650 нови човека. По такъв начин в структурата числото на заетите е 780 (звучи познато нали?).

Искаме да попитаме: “Как мислите, в какъв случай може колкото се може по-бързо да се спонсорират 5-има души и ДА СЕ ОБУЧАТ ТАКА, ЧЕ И ТЕ ДА МОГАТ ДА ОБУЧАВАТ ИЛИ…?

Тук е уместен въпросът: “А на какво да ги учим?” Обучи ги на всичко научено в тази книга – ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА. Трябва да се разберат всичките десет, но отначало първите четири. Научи защо 2Х2=4, защо бизнесмените банкрутират и т.н.

Как мислиш – колко време ще отнеме спонсорирането на 4-ма души? Колко хора ще останат на работа, докато стигнеш до 130-ия? Ще видиш, че скоро ще ги загубиш, и ще разбереш, че сравнено със 780-те човека от първия “урок върху салфетка” загубите са твърде големи.

Ако успееш да разясниш на бизнесмена това както трябва и той наистина разбере за какво става дума, ще каже “Аха! Сега разбирам какво трябва да се направи…” И ще започне да действа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да го задържиш. Той не разбира това, което учихме в тази глава: много хора в MLM ще одобряват други хора, а те в това време ще престанат да се занимават с работата. Ще спонсорират някого и новият продавач на стоките скоро ще дойде при тях и ще каже: “Миналата седмица вербувах петима нови човека!” На което ще му отговорят: “Прекрасно, удивително!” и одобряващо ще го потупат по гърба. Следващата седмица човекът ще назове още петима нови души. А междувременно какво е станало с петимата души вербувани през първата седмица? Те са се отказали.

Ако си разбрал синдрома “бизнесмен – банкрут”, можеш да одобриш постъпката им. В същото време трябва да се подчертае колко ВАЖНО Е ДА СЕ ПОМОГНЕ ЗА СТАРТА на първите пет, които си спонсорирал. Ако аз съм спонсорирал някого, то за мен е по-важно да продължа с него и ДА МУ ПОМОГНА ДА СПОНСОРИРА ДРУГ, отколкото да спонсорирам нов човек.

Не знам как достатъчно силно да подчертая важността на този момент, който ще разглеждаме и в другите “уроци върху салфетка”. От десетте “урока върху салфетка”, първите четири са задължителни. Ако ти нямаш време за всички, започни от първия и втория урок. В зависимост от степента на подготовката ти можеш да ги усвоиш за пет – десет минути.

Дон Файл също подкрепя този опит. Един от неговите хора проведе по телефона “урок върху салфетка”, а и сам се запозна с него.

В структурата, в която се включих, спонсорирах един мъж на име Карл. Той ми разказа, че спонсорира живеещата си в Тенеси дъщеря, която познават всички в града. Разговарях с Карл по телефона и му казах, че считам това за великолепно. След това бързо прибавих, че искам да му предам нещо, което пък той трябва да предаде на дъщеря си. Попитах го дали има под ръка хартия и молив и му описах картината на 2Х2=4 и всичко останало. Дадох му инструкция незабавно да позвъни на дъщеря си и да я запознае с грешките, които трябва да избегне, за да насочи работата в нужната посока. Той направи това, което му препоръчах и от този момент бизнесът им върви добре. Такива срещи не само ще направляват и информират продавачите на стоки, но ще повишат и вярата им в това, което правят, и ще увеличат знанията им. Познавайки отлично работата си, можеш да разкажеш за нея на всеки. Мисля, че единствената причина, поради която не всеки участва в MLM се крие в това, че хората не разбират за какво става дума.

 

Следва продължение…