Десет урока върху салфетка – урок № 4

ГЛАВА ІV

Урок върху салфетка №4

“Копай до твърда основа”

Плахостта е един от проблемите, които мъчат спонсорираните от теб нови хора. Най-добрата защита срещу това е да ги убедиш колко важен е началният старт. Те трябва да разберат, че новите бизнесмени не бива да броят месеците, загубени за изграждането на нов clip_image001бизнес, дотогава, докато не завърши месецът на практика или периодът с необходимата продължителност за този човек.

Когато попадат за пръв път в системата MLM и не стартират много успешно, може да се случи така, че clip_image002наблюдавайки примера на преуспелите, губят увереност и мислят, че никога няма да ги догонят. Нарисувай картинка с изображение на бягащите. Нарисувай стрелки, обозначаващи бягащия, който се стреми да догони групата и бягащия, който се е откъснал от нея и бяга напред, опитвайки се да запази позицията си на лидер. (За теб може би ще е по-добре да използваш кръгчета.) Спомни си ученическите години, когато сте се съревновавали в кръг един след друг. Човек clip_image003бяга по-бързо, когато се опитва да запази лидерското си място в групата, отколкото когато се старае да я догони. Доколкото в това състезание няма финал, всеки може да стане победител. Имам един цитат от моя духовен пастир, който съм закачил в кантората си:

ЕДИНСТВЕНИТЕ НЕУДАЧНИЦИ СА ТЕЗИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СПРАТ

За да постигнеш успех на състезание, трябва да тренираш. Ако спонсорираш някого, дай му да разбере, че първите 2 – 6 седмици работа трябва да се считат за ТРЕНИРОВЪЧЕН месец. И само СЛЕДВАЩИЯТ СЛЕД ТОЗИ МЕСЕЦ ще бъде месец на начинаещия. Всяка книга, която прочете, всяка касета, която прослуша, всяка среща, в която ще участва, всяка минута на занятия със спонсора, всяка стока, която ще изпита и предаде по-нататък – всичко това осигурява ВЪЗМОЖНО НАЙ-ИЗГОДНОТО НАЧАЛО ЗА ТРЕНИРОВКА за настоящия НАЧАЛЕН МЕСЕЦ. Ако следващия месец той не е готов да работи сериозно в програмата, то този месец трябва да се счита за месец на тренировки. Не позволявай начинаещият да започне да пресмята месеците, преди да се подготви напълно. По такъв начин той ще направи “загряване” преди състезанието, ЩЕ СТАРТИРА ДОБРЕ и ще е в състояние да поддържа ДОБЪР ТЕМП НА СЪРЕВНОВАНИЯТА.

Най-голямото преимущество на “уроците върху салфетка” е, че докато обучаваш бизнесмените и техните кандидати, те минават на самомотивация. Всеки път, когато провеждам урока “2Х2=4”, отново и отново се удивлявам какви големи възможности се крият в MLM.

Ако прочетеш, научиш и разбереш всичко, което ще ти покажа по-нататък, винаги ще бъдеш смел и мотивиран, виждайки строящото се ново, високо здание на офиса. Когато започне строителството ти се струва, че ще минат много месеци, почти цяла вечност, преди строежът да почне да се издига над земята. Но веднъж издигнал се, минимум с един етаж на седмица и работата потръгва.

Нарисувай високо административно здание, като че това е твое собствено дело. Нарисувай го такова, каквото трябва да СТАНЕ, когато ще бъде готово, и помисли какво трябва да се направи, за да стане така.

Когато започнеш да спонсорираш първите петима сериозни човека, копаеш яма под основата с лопата. Но забележи, стигайки до второ ниво, т.е. когато започнеш да обучаваш своите хора да спонсорират (това са вече 25 човека), трябва да докараш булдозер.

clip_image004 Когато научиш другите как трябва да обучават хората в своите групи, тогава си стъпил на пътя към дълбоките слоеве, т.е. към същността на проблема. Сега можеш да си вземеш “ескалатор”. Когато видиш 125 човека на трето ниво, значи си достигнал ДЪЛБОКИЯ СЛОЙ.

Сега можеш да започнеш да строиш нагоре. Вече на ЧЕТВЪРТАТА СТЕПЕН НА ДЪЛБОЧИНА на организацията ти на работа започва да “просветва” и зданието да нараства доста бързо.

Ако си от много месеци в бизнеса и виждаш, че не се получава нищо, не се плаши. Това означава, че основата се създава едва сега. Не взимай пример от златотърсачите, които копаят месеци наред в шахтата и захвърлят всичко на 15 см. от находката.

Да се върнем към бизнесмените. Същото става и с тях. Но никой не може да разчита на очевиден успех, на истински растеж, докато не достигне до четвърта дълбочина. Това не означава, че ти трябва да бъдеш на пета или четвърта дълбочина. Всяка посока на четвърта дълбочина означава, че си започнал да строиш етажи и те стават видими.

clip_image005 Следващата илюстрация показва каква ще бъде основата на човека, спонсориращ, 130 души. Забележи, те не са достигнали дълбоките слоеве, дори и в случай, че всеки е спонсорирал 100 – процентен потребител и такава е била групата от 780 човека. Зданието, което не се опира на здрава основа, разположена върху твърд грунд, не може да се издигне високо и скоро ще падне.

Връщайки се към пътешествието към Калифорния, ще видим, че бизнесменът, спонсориращ 130 души, докрая пътува на първа скорост. Ако някой от неговите колеги спонсорира пет души, той clip_image006въпреки всичко не би могъл да превиши втора скорост.

Научи “уроците върху салфетка”. ИЗПОЛЗВАЙ ГИ! Не спирай на втора скорост. Изгради дълбока основа и ще достигнеш ПО-ВИСОКА СКОРОСТ.

Когато стигнем до “урок върху салфетка” №9 (Мотивация…) ти непременно ще разбереш защо е важно да започнеш да строиш от дълбочина. Преди да преминем към пети урок, искам да ти напомня: покажи на хората КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-БЪРЗО първите четири салфетки. Останалите можеш да им покажеш по всяко време, когато вече са започнали да спонсорират други в бизнеса.

Следва продължение…

ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА – Урок № 3

 

ГЛАВА ІІІ

Урок върху салфетка №3

“Четирите неща, които трябва да се направят”

clip_image002clip_image001На първия урок говорихме за някои ЗАДАЧИ, а на втория КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ. На този урок ще се запознаем с нещата, които трябва да направиш, за да постигнеш успех в MLM. Всеки, който печели в Multi – Level Marketing 100 000 и 200 000 долара (или още повече) на година, е правил и прави всичките четири.

За да запомните по-леко тези четири съставки, ще илюстрираме разказа си с една история, която можете да разкажете на колегите си по служба. Те ще запомнят не само историята, но и четирите задължителни задачи.

Историята е следната: Представи си, че можеш да направиш пътешествие със служебния автомобил. Напускаш дъждовния Вашингтон и пътешестваш из слънчева Калифорния. В нашия случай слънчева Калифорния означава, че си постигнал върха в бизнеса. Когато пристигнеш, ще имаш успех – ти си на ВЪРХА!

clip_image003clip_image004 ПЪРВОТО, което трябва да направиш е да седнеш в колата и да тръгнеш на път. Сумата, която ще ти коства това, зависи каква фирма и програма си избрал за изграждане на свой бизнес. Обемът може да бъде в пределите на 100, 500 или повече долара.

ВТОРОТО, което трябва да направиш е да купиш бензин и масло. Придвижвайки се към върха (Калифорния), ще изразходваш бензин и масло (стоки) и ще ги допълваш. MLM работи значително по-добре със стоки, които СЕ ПРОДАВАТ ДОБРЕ. Ти използваш стоките и отново ги купуваш. т.е. ти използваш стоките на фирмата, която представляваш.

Спомни си първия “урок върху салфетка”, където ти беше показано, че 780 продавачи на стоки в рамките на всяка програма, осигуряват огромен доход. Естествено ти вече знаеш преимуществата на работата, чието основно условие е търсенето на стоки. Повечето фирми MLM се отнасят към тази категория. Непродаваемите стоки обикновено се продават чрез търговия на дребно.

Второто преимущество на това, че ти също ползваш стоката е, че и ти ще си доволен. Това е защото фирмите MLM не пръскат големи суми за реклама, а насочват тези пари за изработването на нови изделия. По такъв начин тези изделия са с по-високо качество, отколкото продаващите се чрез търговия на дребно.

ТРЕТОТО, което трябва да се извърши, е да включиш на по-висока скорост. Естествено ти знаеш, че clip_image007clip_image006тръгвайки, никой не включва на висока скорост. Ние

всички започваме от първа скорост. Можем да седим в колата и да пътуваме по магистралата, но ако останем на първа скорост никога няма да стигнем нито до Калифорния, нито до някое друго място.

clip_image005За да включиш на скорост, трябва да спонсорираш някого. Когато направиш това, пътуваш на първа скорост. Ние мислим, че първа скорост трябва да се включи пет пъти – тези 5 сериозни човека. В един от следващите уроци ще покажем как да прецените кой ще бъде сериозен колега по бизнес.

Ти СЪЩО ще поискаш твоите пет човека да включат на скорост. НАУЧИ ги, че спонсорирайки някого, те включват на първа скорост. Когато твоите пет човека включат на първа, ти вече 25 пъти ще бъдеш на втора скорост.

Обучи 5 човека как да обучат своите 5 човека, clip_image010за да могат те на свой ред да clip_image008включат на първа скорост по 5 пъти. По такъв начин те включват на втора скорост 25 пъти, а през това време ти вече си включил на трета скорост 125 пъти. Когато бизнесмените, намиращи се на трето ниво влизат в твоята персонална група, ти вече си на трета скорост.

Обърни внимание колко плавно се движи колата на четвърта скорост. Това важи и за твоя човек от първо ниво Когато бъде на трета скорост, ти вече ще бъдеш на ЧЕТВЪРТА СКОРОСТ. Естествено ти искаш твоите хора да попаднат на висока, или ЧЕТВЪРТА СКОРОСТ и когато те действително попаднат там, ти ще бъдеш на ПРАВ ПЪТ.

Как да включиш на пета скорост? Просто ПОМАГАЙ на спонсорираните от теб хора ДА ВДИГНАТ НА ТРЕТА СКОРОСТ СВОИТЕ ХОРА. По такъв начин те ще се издигнат на четвърта скорост, а ти – на ПЕТА.

clip_image011 ЧЕТВЪРТОТО нещо, което трябва да направиш по пътя към Калифорния, е да използваш времето, предлагайки своите стоки на тези, с които пътуваш. Направи така, че да се убедят в техните предимства. Тук трябва да напомня, че когато минавахме първи, втори и трети урок, ставаше дума кои ЧЕТИРИ НЕЩА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВЯТ, за да се постигне успех. Никога не сме казвали, че трябва ДА СЕ ИЗЛИЗА НА УЛИЦАТА И ДА СЕ ПРОДАВА. Не веднъж сме споменавали, че стоката не трябва да се продава в традиционния смисъл на думата “продажба”. Ние само говорихме, че трябва да ПРЕДЛАГАТЕ стоката на свои приятели. Ако искате може да предлагате и на други хора. Когато те разберат какви са преимуществата на стоката и им разкажете за своя план за маркетинг, те ще станат ваши ПРИЯТЕЛИ.

Няма нужда да имаш много купувачи. Достатъчни са 10, а и по-малко. Ако всеки твой делови партньор има само 10 купувачи, това е достатъчно. Следователно четвъртата точка няма голямо значение, т.е. от предложените от нас 4 пункта е достатъчно да изпълниш 3, за да стигнеш до Калифорния.

ЗАПОМНИ, че ако не се придържаш към точка 3 ( включване на висока скорост) и направиш много за точка 4, никога няма да завършиш пътуването си. (Така постъпват бизнесмените.) Ако си разбрал и включиш това към точка 1 и 2, започваш да си създаваш съответното разбиране за MLM. Започвайки работа с нов партньор, се опитай да включиш в подсъзнанието му цифрата 5. Единственото нещо, което трябва да се направи, е да се намерят тези петима, които сериозно искат да правят бизнес.

Срещайки се с хората и питайки ги как работят, чуваш отговора: “Не съм срещал нито един, който би искал “да продава”. Престани да търсиш хора, които искат да продават. Търси такива, които искат да печелят на месец по 600, 1100, 1500 долара, вместо да ходят всеки ден на работа. Познаваш ли такива? Твоят отговор, както и моят, ще бъде: “Да, всеки иска това.” Това са хората, с които трябва да се говори – та нали всеки би искал да има висока заплата.

Просто обърни внимание на факта, че трябва да изгубиш на седмица всичко на всичко 5 – 10 часа от свободното си време, за да постигнеш нещо. Побързай да попиташ: “Какъв е проблемът?”

Хората постъпили в една от програмите MLM, често си мислят, че това е всичко. Но не е така! Не забравяclip_image012й, че автомобилът, с който тръгнахме към Калифорния, няма автоматична скоростна кутия. Аз зная, а и ти също знаеш, че хората затова учат във висши учебни заведения, за да получат висше образование и това е много добре. Възможно е ти да си един от тях. Всеки ден ходиш на училище, учиш целия ден до полунощ, седмица след седмица, години. А получавайки диплома, колко ще можеш да спечелиш? Затова “изгуби” на седмица 5 – 10 часа за изучаване на десетте “урока върху салфетка” за усвояване на представляваното от теб предприятие MLM. Усвоявайки и разбирайки всичко това, може да преподаваш “уроци върху салфетка” на други хора. Книгата, която четеш сега, е ключът към утрешните ти успехи. Не искаме да те плаши мисълта, че няма да можеш да предадаеш на другите знанията, придобити от самия теб. Наистина сега за пръв път изучаваш тези принципи и ние не можем да очакваме, че ти вече знаеш всичко толкова добре, че да можеш да обучаваш и другите. Но от теб и НЕ СЕ ИЗИСКВА ДА ПРАВИШ ТОВА!

Спомни си, че когато встъпваш в програмата MLM, трябва да имаш спонсор. Ако твоят спонсор е истински СПОНСОР, той ще ти помага с твоите първи пет човека. Запомни, това е ВЕРИГА НА ПОМОЩТА.Той, запознавайки своите приятели с уроците върху салфетка, единично или групово, по този начин обучава и теб. Съветваме те да си поставиш конкретна цел. Когато, движейки се нагоре по програмата, стигнеш до петото стъпало от стълбата, ти вече си длъжен да знаеш и разбираш всичките десет “урока върху салфетка”. Преодолявайки 3 / 4 от пътя, ти вече си длъжен да умееш ДА ОБУЧАВАШ другите. А намирайки се до върха, си длъжен да можеш да ОБУЧИШ своите хора на това как те да обучават другите. Много е приятно, че ти за сравнително кратко време стана МАЙСТОР. Седни с тази книга в ръка, чети и я изучавай. Ако си получил тази задача и трябва да повториш материала 5 – 6 или даже 10 пъти, то считано от настоящия момент, след година ще можеш да печелиш на месец 2, 3, 4 дори 6 ХИЛЯДИ ДОЛАРА. Струва си да изгубиш по 5 – 10 часа на седмица, нали? Трябва да признаеш, че това е доста приятен начин на обучение.

Следва продължение…

Зарекла се свинята…

Има българска приказка: “зарекла се свинята да не яде лайна, с извинение. Прескочила плет и налапала пет!”  Общо взето това се случва в България от 20 и няколко години. Всички политически сили, партии, партийки, министри, президенти и др. Всички ни обещаваха за кой ли път най-светлото бъдеще. Казаха ни, че само НАТО може да ни защити и ние направихме съюз с тях. После Европа като ни даде купчините с пари, ще цъфнем и даже ще вържем. Обещаваха ни какво ли не, а си правеха каквото си знаят. Пресякоха се какви ли не интереси и доста хора намазаха, както се казва. Изпразниха държавната хазна, здравната каса, различни фондове, разпродадоха печеливши предприятия за жълти стотинки, окрадоха де каквото сварят. Българите станаха печално известни не само в Европа, ами и по света, като крадци на коли, кредитни карти, с проституцията, която се шири, с пладнешките си убийства по улиците. Затова децата ни не смеят да кажат, че са граждани на държавата България. Бягат в Америка и Европа, защото разбраха, че тук за тях няма никакво бъдеще. Постепенно България потъна в едно огромно блато, от което няма измъкване. Колкото повече се опитваш да се спасиш, толкова по-бързо започваш да затъваш. Икономиката ни затъна, бизнесът и той, здравеопазването и образователната ни система съвсем, а за културата няма нужда да говорим. Управниците ни, вперили поглед все на Запад не предотвратиха образуването на монополи, които всячески изсмукват и последните пари на обеднелия български народ. Не направиха и нищо, за да променят нещата. Откога десетки хора се оплакват от Топлофикация? Преди 7 или 8 години ежедневно тръбяха, че цената на тока вече няма да бъде повишавана, че това е последното, а от четири години насам започнаха да я увеличават на всеки 6 месеца и то с по 8 – 10 %. Интересно защо почти всички си мълчаха?  Или беше в действие приказката за Вуте: “не е важно я да съм добре, важно е Вуте да е зле”. Е, сега всички вече сме зле! Затова излезнаха на улицата да протестират! Дано не се окаже “След дъжд – качулка!”

Не е нормално в една държава да има доходи по-малки от сметката ти за ток, вода, парно и телефон. Не е нормално месечните пенсии да са по-малки от дневния ти порцион храна за месеца. Не е нормално ежедневно ромското население да се изхранва от кофите за смет. Не е нормално децата ни да нямат училища в населеното си място. Не е нормално ежедневно да се събират пари за болни наши съграждани, защото здравеопазването ни вече не струва. Не е нормално висшият духовен клир да е толкова прогнил от структурите на ДС и само 2 митрополити да не са били агенти. Не е нормално на всеки ъгъл да има банка, която да те вкарва в капана с кредити и лихви,  които се менят като носна кърпичка. Не е нормално мобилните оператори да те задължават да ползваш единствено тяхната услуга и ред други неща не са нормални в нашата държава. Всичко това прилича на картинка от 18 или 19 век, века на Гаврошовците. Все пак, както много хора се изразяват, сме в 21 век. Уж векът на духовността. Който е чел Библията знае, че спасението няма да дойде от Запад. Слънцето винаги изгрява от Изток, независимо дали ще има жители на нашата планета в бъдеще. То все ще си изгрява, поне в близките 4 милиарда години.

Не се учудвам на протестите, не се учудвам на оставката на Бойко Борисов и правителството. Но се питам защо точно сега стана всичко това? Господин Б. Борисов трябваше да подаде оставка в момента, в който се разбра, че фирма се ползва с протекцията му.  Оставката му е много, много закъсняла. Господин Станишев си точи зъбите за нов мандат, но вече все по-малко хора гласуват за демагогия. Господин Доган никога не е бил и няма да бъде гарант за етническия мир в България, господин Лютфи. Благодарете се на българския народ, който е толкова толерантен и “овчедушен” и заради когото има мир в страната. Ако не бяхме такива “голямата екскурзия”  никога нямаше да свърши. Стига сте размахвали заплахата за етническия мир като байряк. Етническият мир ще си го има и без ДПС да е управляваща партия. Това поне Бойко Борисов го показа.

Във Фейсбук мрежата се разпространява един документ на Ахмед Доган, който бил дал милиона от Цанков камък на Волен Сидеров. “Атака” в момента много умело лавира сред протестиращите. Самият господин Сидеров си заложи главата преди седмица в предаване по телевизията. Той директно поиска да му дадем властта, за да оправи България. Аз лично, не знам за вас, не мога да му повярвам! Останалите политици сега приказват много, но защо не даваха акъли в Народното събрание? И тях сме ги слушали достатъчно и знаем какво ни предлагат. Телевизиите се превърнаха в поле за изява на хора, които или се борят за власт или се изживяват като големи капацитети.

Положението ни никак не е розово. Дали може да се разчита на здрав разум у протестиращите? Дано! Дано не се поддават на внушения, дано не се изкушат от опити да бъдат купени или манипулирани. Дано се опазят от провокациите на платените агитки и не позволят мирните протести да бъдат окървавени още повече.

На ход сега е президентът!