Доктор Фауст – продължение

  Доктор Фауст - гравюра от Рембранд      Колко книги! Полици с книги от пода до тавана. Някои от тях  приковани към рафтовете с железни вериги. Свитъци пергаменти по масата и пода.

        Фауст се отпуснал в креслото и зиморничаво потрил набръчканите си ръце. Той бил облечен с мантия, подплатена с лисича кожа и топла шапчица. Пролет е, а му е студено! На осемдесет и шест години кръвта вече не топли.

        – Кръвта ми е студена като на гущер – усмихнал се тъжно Фауст, – а огънят в душата ми гасне. Това също е едно от необяснимите чудеса на природата.

        Гущер! Щом произнесъл тези думи и си спомнил за саламандъра – духа на огъня.*астролабия

        Фауст се обърнал към огнището, където на веригата висял  железен обръч. В него била поставена голяма глинена тигла, а долу под тиглата била струпана купчина дърва.

        Той начертал във въздуха магическия знак и високо произнесъл заклинанието. Призовал духа на огъня. В същия миг дъбовите дървета в огнището сами пламнали. От пламъка се появил и весело затанцувал малък пъргав саламандър. Но той не бил студен – в стаята веднага станало горещо.

 220px-SpottedSalamander        – Саламандре, приятелю мой – казал Фауст. – От всички духове на стихиите на природата най-много обичам теб. Ти си ми близък. Водните духове – ундините – са студени и равнодушни. Силфидите – духовете на въздуха, са хвърчащи и непостоянни. Духът на земята е твърде могъщ и страшен: неговият вид, неговият страшен глас ме плашат. А с теб охотно деля своята самота. Това е бедата ми, чуваш ли, саламандре?! Аз жадувам висшето познание толкова силно, колкото и в младостта си, но не съм го достигнал, а силите ми си отиват…

*Саламандър вид гущер. Съществувало поверие, че той уж не изгарял в огъня и затова започнали да го наричат дух на огъня. Според средновековните представи, всички явления във физическия свят са свързани с дейността на така наречените стихийни духове: духове на огъня – саламандри, духове на земята – гномове, духове на водата – ундини и на въздуха – силфиди.

На снимките: горе вляво– доктор Фауст,   гравюра от Рембранд.

                       в средата вдясно- астролабия

                       долу вляво- саламандър

Следва продължение…