Декларация по повод тайната промяна в ЗЕ от „Топлофикация“

Публикувам декларация по повод тайната промяна в Закона за енергетиката и по точно в частта си за топлоенергията, от която на потребителите няма да им стане по-добре, нито нещо ще се промени. Същата мъгла и шикалкавене от страна на монопола „Топлофикация“.

Четете декларацията и я разпространявайте, за да могат колкото се може повече хора да се запознаят с промените, които предлагат от асоциацията за защита на потребителите.

„Борбата е безмилостна, жестока.

Борбата, както казват, е епична!“

Така е казал поетът…

Декларация