Десет урока върху салфетка–урок 14

 

ГЛАВА ХІV

Играта с цифри в интерес на работата

Какво ще направиш, ако твоят партньор по първа линия (когото си спонсорирал лично) се нуждае от твоята помощ? (Да си спомним “Урок върху салфетка” №9). Когато се освобождаваш започваш да спонсорираш някой друг и продължаваш да работиш с първа линия. Моментът се определя, когато твоят партньор има структура не по-малко от 3 нива.

Вместо да се издигаш за сметка на привлечените в бизнеса, ти трябва да строиш. Избери сред тези, с които си се срещал по време на работа с първите петима СЕРИОЗНИ човека по първа линия и които имат възможност да си тръгнат по-рано. Сега имаш 6 сериозни човека на първа линия. Покажи каква е разликата между 5 и 6. Естествено само едно. Продължавай низходящите линиии: 6Х6=36; 5Х5=25. Разликата – 11. Направи още веднъж 5Х25=125; 6Х36=216. Разликата е 91. В такъв случай урокът изглежда по следния начин: всяка програма, която има разклонения се плаща добре след седма дълбочина. Продължавай с умножението от пето до седмо ниво. Сега урокът изглежда така:

вие

разлика  

вие

5

1

6

25

11

36

125  

91

216 

Този урок може лесно да се усвои. Обърни внимание, когато стигнеш до 125 – последните три цифри се колебаят между 125 и 625. И така продължава независимо на колко нива по-надолу ще се спуснеш. Всичко, което трябва да запомниш, е 3, 15, 78.

На това място предложи на партньора си да приключи сметките. С други думи, нека умножи 216 по 6 (това ще бъде 1296) и да извади от това числото 625. Получава се 671. Продължавай да пресмяташ надолу до седмо ниво. Ефектът ще е по-голям, ако направиш това заедно със слушателите.

Задай въпроса: “Как мислиш, какъв ще бъде резултатът на седмо ниво?” Дай им време да помислят. Повечето от тях няма да могат да отговорят дори приблизително.

ВИЕ

РАЗЛИКА  

ВИЕ

5

1

6

25

11

36

125

91

216  

625

3125

15625

78125  

Разликата на седмо ниво е повече от 200 000. По-точно 201 811. Сега урокът изглежда така:

ВИЕ

РАЗЛИКА

ВИЕ

5

1

6

25

11

36

125

91

216  

625

?

3125

?

15625

?

78125 

201811

Действително, 201 811 е голяма разлика. Можеш да напомниш на партньора си, че ако разбере това, той ще види какво значение има работата на ниските нива. Защо да се свързваш с голямо количество хора на първо ниво? И без това няма да можеш да работиш ефективно. Освен това спонсорирането на много хора на първо ниво прилича на играта “сумирай” и “изваждай”. По-добре да изиграя играта “умножение”, която се нарича “многостепенна продажба”, или съкратено MLM.

За да играеш тази игра не се иска нищо друго, освен да обучиш партньорите си на три дълбочини. Когато ги учиш на трета дълбочина, ти самият ще бъдеш вече на пета дълбочина. Например аз се казвам Дон и спонсорирам Стив. Казвам на Стив: clip_image002“Започвайки да спонсорираш нов човек, най-важно е да го обучиш да спонсорира по такъв начин, че да достигне дълбочината на трето ниво колкото се може по-бързо.”

Преди това да достигне до мозъчните му клетки, автоматично в него се включва мотивацията, показана в “урок върху салфетка №9”.

Стив е добър ученик. Спонсорирайки Пам, той помага да се работи на дълбочината на трите нива. Това е вариант на “урок върху салфетка №2” и изглежда така:

Сега преброй дълбочината. Под теб са пет. Ти си учил Стив, за да се убеди, че под неговите партньори има три нива. Сега той ще обучи своите хора на това, на което си го научил ти. По такъв начин за теб дълбочината е още по-голяма. Сега разбираш ли защо в MLM има такива добри учители?

Повечето бизнесмени, започвайки да създават собствен бизнес, мислят, че това е работа на спонсора, спонсора и още веднъж спонсора. Но в действителност това не е нищо друго освен работа на спонсора и учителя и още веднъж на спонсора и учителя. Няма да постигнеш успех в MLM дотогава, докато не започнеш да обучаваш хората как да работят в системата.

Продължавай урока и покажи раздликата между 6 и 5. На четвърта дълбочина разликата между 1296 и 625 е равна на 671. Общата разлика на четирите нива е 774. Общото число на разпространителите на стоки от лявата страна е 780, а от дясната – 1554.

Урокът изглежда така (погледни схемата на следващата страница):

Сега продължи сам. Умножи 780 и 1554 по десет приятели – потребители. Сумирай числото на приятелите – потребители и на разпространителите на стоки. Сега умножи по 30 долара на месец, а резултатът умножи по 12 (числото на месеците). Не забравяй, че не взимаме под внимание купуващите по цени на едро. Сега виждаш защо можеш да напуснеш след 2 -3 години. Не можеш да си позволиш да спонсорираш само на широчина, без да навлизаш навътре.

 

Десет урока върху салфетка–урок 13

 

ГЛАВА ХІІІ

Връщане в училище

В началото, когато спонсорираш нов разпространител на стоки, отношението ти към него е от съществено значение. При повечето разпространители на стоки подходът е примерно следният: “Кого мога да привлека за своята работа?”. Мисля, че правилният подход е следният: “На кого в най-близко време да предоставя възможност да се справи сам?” Ако си сигурен, че човекът след 2 – 3 години може да си тръгне, а ти вече си го научил как да се справя на 20-минутния си урок, то защо да се предоставя такава възможност на чужди хора?

За да може след 2 – 3 години човекът да си тръгне с доход по-висок от 50 000 долара на година, е задължително за известно време да седне отново на “училищната скамейка”. Ако в продължение на 6 месеца той посвети 5 – 10 часа на ежеседмичната си работа, ще научи всичко необходимо. “Тръгване” означава само, че “ти не ходиш на работа, ако сам не поискаш това”. Ако някой ти каже, че е посветил 30 дни от времето си на това, не си губи времето с него.

Училището, което имам предвид, е училище за ВКЛЮЧВАНЕ. От момента, в който излезеш от къщи, за да посетиш ежеседмичните практически занятия, да участваш в срещи или да изпиеш чашка кафе, вече са минали 3 – 5 часа. Останалото време ще разпределиш между четенето на книги, даващи положителна мотивация, или съответстващи на твоята програма, или срещи с твоя спонсор, участия в мотивиращи срещи и т.н. С всичко това можеш да се занимаваш паралелно с другите си задължения, несвързани с MLM.

На семинарите си в Америка и Канада задавах на всеки един от участниците въпрос: “Знае ли някой дали има такова 4-годишно обучение, след завършването на което човек, натрупал 2 – 3 годишен стаж, да се откаже от заплата по-висока от 50 000 долара на година?”

Още не съм срещнал човек, който да си спомня подобен случай.

Никой не може да назове нито едно висше образование, позволяващо поне да се приближиш към подобни възможности. Именно това е нещото, което прави извънредно привлекателен MLM. За 6 месеца можеш да се научиш на всичко необходимо, за да си тръгнеш след 2 – 3 години. Спомни си как като студент си ходил в книжарницата, за да си купиш книги за следващата година. Това са били големи, дебели, тежки книги. Едва си чакал да се върнеш вкъщи и да започнеш да ги изучаваш. Спомни си колко трудно ти е било да чакаш края на годината, за да провериш усвоеното. Плащал ли ти е някой, докато си посещавал училище? След това четирите години в университета също никой не ти е плащал. Освен това си имал надежда, че можеш да си тръгнеш след 2 – 3 години. Тогава защо те тревожи мисълта, че си успял да направиш толкова малко за няколкото начални месеца в MLM? След няколко седмици работа в MLM някои хора губят увереност. Не мисля, че те имат право след като не са се учили в училището MLM поне 6 месеца. Позволи на медика да оперира след няколко учебни седмици в университета. Резултатът няма да бъде утешителен. Попитай лекаря, адвоката, отколко време практикуват? Те ще започнат от момента на завършване на ВУЗ, а не от първите дни на студентството си. Ако попиташ някого от MLM откога е в бизнеса, той ще ти посочи деня, в който е подписал договор за разпространение на стоки. Не трябва да забравяш, че си в MLM от момента, в който си се научил точно и ясно да правиш необходимото.

Ще се разочароваш, ако не получиш желаното или не стане тъй, както си смятал. Много са разпространителите, които стъпват в MLM, с надеждата, че веднага, още в началото ще получат огромна заплата. Преди всичко обаче трябва да се посети училището, което продължава не по-малко от 6 месеца. Сега помисли за онези, които учат в институт. След шестте месеца следват още три години и половина преди да се започне търсене на работа. За да имаш успех в MLM е необходимо да научиш някой друг как да има успех. Нека твоят разпространител да не се занимава с пресмятането на възможната печалба, а да обучава нисшите структури и да работи заедно с тях. Колкото по-скоро започнат да действат, толкова по-бързо ще дойде при него истинският успех MLM. Но това изисква време. Преди да пристъпиш към обучаване на другите, трябва да се научиш самият ти как да обучаваш. Ако при твоите партньори възникват трудности при преговорите с приятели по работа, то това е, защото хората не вярват, че след 2 -3 години ще могат да си тръгнат, или не разбират достатъчно ясно как да постигнат това. Покажи чрез обикновен пример как да се създаде отлично платена работа за период от 6 месеца до 3 години. Овладяването на работата изисква много време, макар представянето да продължава не повече от 20 минути. Всъщност това е един от вариантите на “урок върху салфетка” №1.

Да предположим, че имаш нов разпространител на стоките, на когото казваш: “Ще можеш ли в края на първия месец да спонсорираш петима човека от твоите приятели или от тези, с които се срещаш с моя помощ? Колко човека познаваш, които биха искали да се научат как да си тръгнат след 2 – 3 месеца?” Повечето ще отговорят: “Всеки, когото познавам би искал да е способен на това”.

clip_image002Не допускай грешката да посетиш заедно с твоя разпространител наведнъж петима човека. Най-добре е да направиш това поотделно. Ако се срещнеш наведнъж с петимата, достатъчно е сред тях да има един отрицателно “зареден”, за да “повреди” останалите четирима. Освен това, правейки със своя разпространител посещения 5 пъти, ти му даваш възможност да изслуша пет пъти твоята лекция. Това е по-добре отколкото да я чуе само веднъж. След такава практика той вече ще е готов да отиде 5 пъти с всеки свой разпространител на стоки. Той става специалист, докато обучава своите кандидат-разпространители, точно както и ти по време на практиката си с кандидатите. Ако на тридесетия ден успееш да спонсорираш петима сериозни разпространители, длъжен си да им помогнеш да спонсорират по петима човека в края на третия месец. Когато твоят разпространител помага на своите 5 човека, ти си длъжен да помогнеш на подструктурните си групи и да научиш партньорите си да правят същото. В края на шестия месец вече трябва да бъдеш на трета дълбочина.

Когато провеждаш този урок, чертичките от двете страни на цифрите 5, 25, 125 означават основните потребители или хората, които са били твои кандидати.

Сега разполагаш със 155 сериозни разпространители на стоки. Ако правилно си изградил организацията, давайки възможност и на други, ще се намерят хора, които няма да използват предоставените им възможности. Мнозина от тях ще бъдат твои основни или непосредствени потребители.

Да си представим, че всеки разпространител от твоята подгрупа има поне 10 приятели, които са станали купувачи. Ако умножиш 10 приятели – купувачи по 15 разпространители, ще се получи, че кръгът от твоите потребители се състои от 1550 приятели. Доколкото твоите разпространители едновременно се явяват и купувачи, то добавяйки 155 към 1550, получаваш пълния кръг купувачи от 1750 човека. Отчети също, че има три причини за разпространителите – потребители да купуват повече стоки, отколкото приятелите – купувачи:

1. Разпространител – потребителят познава по-добре цялата гама от стоки.

2. Разпространител – потребителят купува стоката по цени на едро и той се оказва великодушен, тъй като самият е потребител.

clip_image0043. Разпространител – потребителят купува стоките, защото може да ги показва. Длъжен си да поощряваш разпространителите сами да ползват образците и да ги демонстрират на другите.

Линията под “155” показва потребителите, придобиващи стоки по цени на едро, които сега не отчитаме. Те са потенциални купувачи. Урокът на дадения етап изглежда така:

clip_image006Сега умножи 1705 по 30 долара, за да получиш общата сума на месечния доход. Повечето хора ще вземат участие в програма, където личният месечен оборот надхвърля 30 долара. Използвам това число, само поради факта, че съм консервативен. Човек не иска напълно да развинтва фантазията на кандидата. Затова онзи, който се намира на трета дълбочина пита: “А какво ще стане, ако това се осъществи не за 6 месеца, а за година? Струва ли си да се занимавам дори в такъв случай?”

Умножавайки 30 долара по общото количество на потребителите (1705), ще получим резултата – 51 500 долара. Подчертай, че при това работиш само с петима сериозни разпространители на стока. При месечен оборот над 50 000 долара, без да се смятат потребителите по цени на едро, месечната ти печалба ще варира от 2000 до 6000 долара. Причината, поради която сумата се колебае, се крие във факта, че не всеки има 10 приятели, а има и такива, чиито приятели надхвърлят тази цифра.

Тук можеш да попиташ дали кандидатът трябва да губи от времето си, за да се научи “да кара автомобил”. Ако той отговори с “не”, премини веднага към изделията и ги предложи на новия непосредствен потребител. Ако обаче каже “да” се прехвърли на следващия урок. След приключването му, партньорът ще бъде заинтригуван.

ТУК ВЪЗНИКВА ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС: АКО В КРАЯ НА ШЕСТИЯ МЕСЕЦ УСПЕЕШ ДА ПЕЧЕЛИШ ОТ 2000 ДО 6000 ДОЛАРА НА МЕСЕЦ, ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ КАКВА ЩЕ БЪДЕ ЗАПЛАТАТА ТИ НА ВЪРХА? МОЖЕШ ЛИ ДА СИ ПРЕДСТАВИШ, ЧЕ ОТНОВО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕДИШ НА “УЧИЛИЩНАТА СКАМЕЙКА” ПО 5 – 10 ЧАСА В СЕДМИЦАТА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 6 МЕСЕЦА, ЗА ДА НАУЧИШ КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ТОВА?

Десет урока върху салфетка–урок 12

 

ГЛАВА ХІІ

Конфликтите с главата

Човешкият мозък не е в състояние да задържи едновременно две противоположни мисли. Това е причината, небизнесменът, на когото отначало продаваш нещо, а след това се опитваш да спонсорираш, да не те слуша. Той ще говори, че не може да продаде, а ти ще го убеждаваш, че това е MLM и не е нужно да се продава (Не трябва да се продава в смисъл, че не е необходимо да се посещават непознати и да се уговарят да купят нещо, от което нямат нужда). Защо да продаваш някому нещо, а на следващия ден да се опитваш да го спонсорираш и да го убеждаваш, че не трябва да се продава? Имаме опит, който показва, че мозъкът не е в състояние да задържа едновременно две противоположни мисли. Когато разбереш това, ще натрупаш голям капитал.

FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS.

Може би ще ти се прииска да прочетеш това още веднъж. Преброй колко “F” има в предложението. Повечето хора ще преброят само 3.

Веднъж провеждах семинар в Колъмбъс, щата Охайо, в който участваха повече от 400 човека и никой не преброи 6. Още веднъж проверих картите с помощта на участниците. След повторното четене само на десетина се отдаде да видят всичките букви. Това е само пример за работата на мозъка.

Причината да не видиш всичките 6 букви “F” се крие в това, че прочитайки думата “OF”, мислено я произнасяш като “ОV”.

Докато в главата ти звучи звукът “V”, ти не си способен да видиш буквата”F”. Направи ми впечатление, че хората се спират на трите думи “OF” и дори не забелязват буквата “F”.

На своите семинари аз обикновено моля хората да преброят всичките букви “F”, а тъй като текстът е в писмен вид, навярно ще ти се отдаде да постигнеш това. Опитай какво ще се получи.

Когато за пръв път продаваш стока някому, предполагайки, че след това ще се върнеш да го спонсорираш като удовлетворен потребител, то ти се явяваш това, което се произнася на ум “V”. В неговия случай MLM ще е разбираем само тогава, когато от начало го освободиш от “V”.

Не е ли по-просто звуците да не се заменят с “V”? Именно затова ние отначало показваме възможностите си и едва след това стоките. Ако хората не искат да използват възможностите, а приключват с покупката на няколко стоки, винаги можеш да се върнеш при тях и да опиташ отново. Ако те казват: “Аз не умея да продавам”, ти ги попитай: “Продадох ли ти нещо, когато се срещнахме за пръв път?“ Ще ти отговорят с “не” и ще ти признаят, че те също умеят да правят това.

Ти също ще видиш защо при бизнесмените възникват проблеми с MLM. Още преди да се пристъпи към работа в главите на кандидатите буквите “F” са заменени с “V”.

 

Следва продължение…

Десет урока върху салфетка–урок № 11

 

ГЛАВА ХІ

Бизнесмен срещу бизнесмена

4 вида взаимодействие

Как да се разговаря с човек небизнесмен, по какъв начин да се създаде нещо голямо? Повечето хора, които не са бизнесмени, не знаят, че няма необходимост от създаването на мащабен бизнес. (Не забравяй, че когато ти казвам “не трябва да продаваш”, то под това винаги разбирам, че не трябва да се обръщаш към чужди хора и да ги уговаряш да купят нещо, което не им е необходимо.) В системата MLM ние продаваме по такъв начин, че в процеса на създаването й предлагаме стоки на наши приятели. Всеки може да предложи стока или услуга на свой приятел.

По-просто е да се обясни на небизнесмена с какво е по-добра възможността от създаването на даден тип, ако му се обяснят четирите вида взаимодействие. Когато стигнеш до края, те ясно ще видят защо небизнесменът може да създаде голям и добре развиващ се бизнес. В процеса на разговорите ще се срещнеш с хора от двата типа, а между тях може да се установи взаимодействие от четирите вида:

1. бизнесмен спонсорира небизнесмен

2. небизнесмен спонсорира бизнесмен

3. бизнесмен спонсорира бизнесемен

4. небизнесмен спонсорира небизнесмен.

Чрез себе си изпитваш един от очертаните видове взаимодействие. Ще обясня реакцията при различните видове взаимодействие и най-добрия начин за управлението им.

Мотивацията на първия вид взаимодействие (бизнесмен се опитва да спонсорира небизнесмен) – “ти умееш да вършиш това, та нали ти умееш да продаваш.”

Това е взаимодействие, при което аз те отъждествявам със себе си, та нали съм бизнесмен. Вече съм се занимавал с непосредствена продажба, но никога не съм я обичал истински. Мисля, че външността ми и вида ми предизвикват въпроси от рода на: “Дон, ти можеш да правиш това, нали умееш да продаваш!” Вече зная защо учителите, домакините и инженерите постигат по-добри успехи – та те не са бизнесмени. Това е парадокс, но повечето хора, включили се в MLM, търсят бизнесмени, т.е. тези, при които вероятността да се занимават успешно с тази работа е най-малка. Само 5% от населението са бизнесмени, а останалите 95% – небизнесмени.

Аз забогатявам. Същото става и с моите хора от първите линии. Нали обучаваме разпространителите си на стоки да не се занимават с бизнесмени. Небизнесмените са болшинство, но не ги търсят толкова често, предполагайки, че те не могат да продават.

Повечето хора в рамките на MLM разчитат на петте процента. Очевидно това е причината голяма част от разпространителите на стоки да не получават много пари. Те все “тичат” след тези пет процента. Има два начина за подобряване на комуникациите с небизнесмените. Отначало им обясни четирите вида взаимодействие. Накрая те ясно ще видят защо небизнесменът се намира в по-изгодна позиция при изграждането на една работа.

Вторият фактор са твоите дрехи. Навярно вече си чувал, че в бизнеса се обличат в интерес на работата. В повечето случаи е именно така. Освен всичко в MLM ти се обличаш заради самочувствието на хората, които ще създават твоята работа.

Представи си добре облечена жена, която се опитва да спонсорира съпругата – домакиня на небизнесмен. Домакинята ще каже: “Ти затова можеш да правиш това, защото умееш да продаваш!” Добре облечената жена изглежда като бизнесмен и домакинята предполага, че и тя трябва да се облича по подобен начин ако се включи към работа. Затова тя решава да се откаже, тъй като не може да си позволи да си обнови гардероба.

Преди много години си купих в Хонолулу няколко хавайски ризи. Това ми придава свободен, небизнесменски вид. Естествено трябва да пътувам няколко пъти в годината до Хаваите, за да поддържам гардероба си на ниво. Мисля, че вече си разбрал същността на проблема. Ако искаш хората да вярват, че вече си в бизнеса, обличай се като бизнесмен. Ако ли не, обличай се свободно. (Нямаш представа колко пари ще икономисаш от химическо чистене.)

ВТОРИ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – небизнесмен спонсорира бизнесмен. Проблемът възниква в следствие на това, че ти се опитваш да обясниш нещо на човек, който вече “знае всичко”. За да се убедиш, че той не знае всичко, е достатъчно да го попиташ защо в такъв случай не получава по 10 000 – 20 000 долара на месец. Почти всички бизнесмени знаят, че търговията е най-добре платената професия. Въпреки че може и да е най-зле платената. Вярвам, че MLM плаща по-добре отколкото търговията (на тези, които знаят какво да правят). Разликата е огромна. Определен човек ще получи заплата и утре, дори без да се налага да става от леглото.

Много трудно е да обясниш нещо на човек, който те прекъсва постоянно. Не изслушва докрая нито една твоя мисъл, намесва се постоянно и накрая те принуждава да отидеш при друг. Най-тежката работа, която ми се е налагало да върша в MLM, е да обяснявям MLM на бизнесмен. За щастие вече не се занимавам с това и те съветвам и ти да не го правиш.

Единственото, което трябва да направиш, е да предадеш на този бизнесмен книгата – азбука за успеха на MLM и да му кажеш, че ако не иска до края на живота си да се занимава с търсене на следващия потребител, нека прочете тази книга внимателно до край. Когато направи това, се върни при него, за да обсъдите програмата внимателно до край.

Възможно е, ако е прочел книгата внимателно, това, което му предлагат да предизвика интереса му, а ако се включи в работата – почти сто процента гаранция, че нещата ще тръгнат нагоре. Но ако след като е прочел книгата не иска да се включи в работата, не се връщай повече към тази тема. помоли го да ти я върне и я дай на друг. Защо да пробиваш стената с глава, след като книгата може да свърши работата вместо теб? ГЛЕДАЙ ВИНАГИ ДА РАЗПОЛАГАШ С ПЕТ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ НЕЯ, които можеш да раздадеш, за да работят вместо теб.

ТРЕТИ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – бизнесменът спонсорира бизнесмен. Няма никакви проблеми с взаимодействието, ако не изпитваш нужда да работиш само с 5% от населението. Тъй като повечето хора на MLM търсят бизнесмени, докато ги въвеждаш в курса на нещата, може някой друг да им е показал своята програма. Докато си ги търсил, те вече се опитват да действат наведнъж по няколко програми.

ЧЕТВЪРТИ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – случай “а къде би искал да се научиш да работиш?” – небизнесменът се опитва да спонсорира бизнесмен. Тук отношението е следното: Ако ти умееш да направиш това, и аз го мога.” Ще разкажа за един случай с човек, когото спонсорирах и с когото беше много скучно да се посещават хора. Този човек гледаше не в очите, а встрани. Веднъж му казах: “Том, ако разбереш MLM, ще направиш голям капитал, тъй като всеки, с когото ще говориш по работа ще разбере, че може да прави това, след като и ти умееш да го правиш.”

Разбери четирите вида взаимодействие и към кой тип се отнася един или друг човек, с когото разговаряш. Това много помага, когато се опитваш да запознаеш кандидата с MLM.

Десет урока върху салфетка – урок № 10

 

ГЛАВА Х

Урок върху салфетка №10

clip_image007clip_image006clip_image005clip_image004clip_image003clip_image002

 

“Петоъгълник на растежа”

Вълшебната цифра “5” преминава през цялата книга и ще бъде уместно в последният урок да разкажем за смешното математическо пътешествие на петоъгълника, което е много уместно за САМОМОТИВАЦИЯТА на запозналите се с тази книга.

“Петоъгълникът на растежа” показва колко бързо може да расте твоята организация, ако се използват показаните в книгата принципи.

Отначало нарисувай петоъгълник и в него напиши “аз”. Ще си позволим само един месец подготовка и ще започнем да контролираме растежа на всеки два месеца. (В този урок може да се използват всякакви периоди от време.)

След като започнеш, 2 месеца ще спонсорираш хора, които наистина искат да контролират собствената си съдба. След 2 месеца, т.е. в края на четвъртия месец, петимата, които си спонсорирал втория месец, вече са изучили това, което правиш ти. За теб това означава 25 човека на второ ниво. За това време ти вече си подготвил нови петима сериозни човека от първа линия. След 6 месеца вече може да имаш 125 човека на трето ниво от “началните” 5 човека от първа линия под втора група. Освен това си подготвил петима нови сериозни човека. В края на месеца петоъгълникът на растежа изглежда по съвсем различен начин. Сега дай салфетката на този, който те слуша, дай му писалка и го помоли да направи рисунка за края на десетия месец. Срещу 10 месеца постави черта, тъй като цифрата е твърде голяма, за да бъде сумирана (повече от 3 000, а по-точно 3 125). Примерът показва с какво разполага човек.

Още веднъж огледай петоъгълника и попълни рисунката до една година. Ако искаш да подчертаеш колко бързо расте зданието, построено в дълбочина, зачеркни групите, оставяйки само тази, която се е образувала под твоята първа петорка сериозни хора. Обърни внимание на човека, на когото даваш урок, върху факта, че ако само една група отиде нагоре, това би донесло печалба от 6 000 долара и дори повече.

Главната цел на този урок е да се покаже колко важно е да се работи В ДЪЛБОЧИНА със спонсорираните от теб хора. И ГИ НАУЧИ да правят същото.

А СЕГА, ВЪРВИ И ДЕЙСТВАЙ!

Следва продължение…