Десет урока върху салфетка – урок № 5

ГЛАВА V

“Урок върху салфетка” №5

“Кораби в морето”

Можеш да бъдеш в курса на нещата седмица, две или повече време, но е по-важно, че си взел решение сериозно да се хванеш за работа и да я РАЗШИРИШ. Сега ти спонсорираш много хора. Този урок е по-развлекателен и ще е добре, ако го представиш на група, а не само на един човек.

Почти всеки е чувал израза: “Когато моят кораб акостира…” Затова си спомнете песимиста, който язвително отговаря: “Аз съм такъв късметлия, че когато моят кораб акостира, се намирам на автобусната спирка или на летището”.

В системата MLM твоят кораб действително акостира, но само ако изучиш и приложиш на практика уроците върху салфетка. Понякога питам хората, с които работя, дали нямат някой забравен роднина, който да им е завещал пари след смъртта си. В повечето случаи ми се отговаря с “не”. При много хора има малка вероятност корабът да акостира, но MLM дава тази възможност.

Това е една от причините, които ме въодушевяват. Разговаряйки с хората, можеш да им дадеш НАДЕЖДА, че през следващите 30 – 40 години няма да им се наложи да работят за една фирма, за да направят време за пенсия и да се оттеглят в почивка. Вече си се убедил, че всички работят 30 – 40 години, за да излязат в пенсия и да “видят света”, опитвайки се да преживяват с половината от предишната заплата. MLM действително дава възможност нещата да се превърнат в реалност и затова не трябва да се чака толкова дълго. Повечето хора се боят да направят първата стъпка и да създадат собствен бизнес или търсят възможност да се включат в някакъв бизнес, без да се налага да загубят заплатата си. Сега ще ти покажем КАКВО трябва да се направи, за да АКОСТИРА ТВОЯТ КОРАБ.Ще ти покажем как да стигнеш върха независимо от това в коя от фирмите MLM ще се включиш. Когато корабът пристигне можеш да “пресметнеш печалбата” независимо от товара на кораба. Показвайки тази аналогия, рисуваме кораб в морето. Отгоре и отдолу на салфетката рисуваш “бряг”, където ще акостира твоят плавателен съд.

Наречи първия кораб “ЗЛАТНИЯТ”, втория – “СРЕБЪРНИЯТ”, а третия – “ПРАЗНИЯТ”. Корабите изобразяват хората отнасящи се към твоята група, независимо дали ги спонсорираш или не. Те могат да се намират на всяко едно ниво надолу по линия №1 на твоето спонсориране.

clip_image001 Знаейки чий “товар” ще ти донесе полза, на кой от трите кораба ще помогнеш да акостира на брега? Твоят отговор е: “ЗЛАТОТО”?Естествено! Тогава защо повечето хора искат да работят с празни кораби? Защото болшинството никога не са участвали в подобна работа.

Паралелът е следният. “ЗЛАТНИТЕ КОРАБИ” са сериозните хора. Тях вече са ги спонсорирали и са ги “хвърлили” на произвола на съдбата, мислейки, че няма нужда да бъдат направлявани – те и така ще доплуват. Но те няма да се задвижат без сериозна, дълбока основа, необходима за едно строителство.

“ПРАЗНИТЕ СЪДОВЕ” са тези, които вече от месеци са в обръщение и при всяка нова среща трябва да бъдат убеждавани отново и отново, че работата ще тръгне. Те винаги намират нещо отрицателно и бързо се отчайват.

Повечето хора работят с “празни кораби”, но само до момента, в който се запознаят с този урок. Когато разберат неговата същност, започват да работят със “ЗЛАТНИТЕ КОРАБИ”.

Човекът, когото започваш да спонсорираш, се включва като  ”СРЕБЪРЕН СЪД”. Дали неговият товар ще се превърне в “ЗЛАТО” или ще стане “ПРАЗЕН КОРАБ” зависи главно от това как ти ще работиш с него. Когато на първия урок говорихме за твоите петима сериозни човека, ставаше въпрос именно за “ЗЛАТНИТЕ” съдове. Казано по-просто, колкото повече “сребърни” кораби се превръщат в “златни”, толкова по-малко ще спонсорираш, за да имаш пет сериозни човека.

ЗЛАТНИЯТ СЪД ИЛИ СЕРИОЗНИЯТ ЧОВЕК може да бъде познат по следните признаци:

1. ИЗГАРЯ ОТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ УЧИ. Постоянно задава въпроси, на които иска да получи отговор.

2. Моли за помощ. Желае заедно да посетите онзи, който той иска да учи или спонсорира.

3. ВЪОДУШЕВЯВА СЕ ОТ РАБОТАТА. Достатъчно добре разбира програмата, защото знае, че ще работи и това го въодушевява.

4. ЗАДЪЛЖАВА СЕБЕ СИ.Купува и потребява стока и използва свободното си време, за да разбере всичко за нея и възможностите.

5. ИМА конкретни и ясни ЦЕЛИ в живота и неугасимо желание да ги постигне.

clip_image0036. ИМА НОМЕРАЦИЯ НА ХОРАТА. Написана е, за да може по всяко време да допише нови имена, които не иска да забрави. Ти можеш да се окажеш на място, където не си бил отдавна. Това може да ти напомни за някой, който е живял или живее там. Тъй като списъкът е винаги с теб, веднага допиши съответното име. След няколко дни, когато искаш да позвъниш на някого, прелисти списъка и това име веднага ще изкочи пред очите ти. Ако не си го записал веднага, може никога вече да не си го спомниш.

7. С НЕГО Е ВЕСЕЛО. Винаги очаква твоето посещение, както по работа, така и за развлечения.

8. ПОЛОЖИТЕЛЕН Е. На всички се харесва да бъдат в компанията на положително мислещи хора, тъй като това е заразително!

Още дълго може да се изброяват признаците на “златния кораб”.

Единствената основна разлика между “ЗЛАТНИЯ” и “СРЕБЪРНИЯ” съд се състои в това, че “сребърният” не се е занимавал достатъчно дълго с работа, за да я разбере и да се отнесе действително сериозно към нея.

Искам да те запозная с ТРИ ВАЖНИ ДУМИ. Ако ги разбереш, ще разбереш и как да задействаш която и да е програма MLM. Тези думи са следните:

1. ЗАПОЗНАВАНЕ.

2. ВКЛЮЧВАНЕ.

3. ПОДЕМ.

Първото, което трябва да се направи, е да се ЗАПОЗНАЕ с работата даденият

човек. След това му предложи да се ВКЛЮЧИ. После той ще започне да мисли какво може да постигне в програмата и постоянно ще се издига.

Представи на слушателите си MLM по такъв начин, че да обясниш различните начини за продажба (търговия на дребно, непосредствена продажба, MLM) и покажи “салфетката 2Х2=4”.

Работи заедно с тях! Закарай ги в Калифорния въз основа на “урок върху салфетка №3”.

ПОДЕМЪТ ще се счита за естествен, ако твоите ученици разберат и усвоят всичките “десет урока върху салфетка” и обърнат погледа си към върха.

Много е важно по време на телефонен разговор или лична среща твоите партньори да знаят, че искаш да им помогнеш, а не да ги използваш.

Да се върнем към човека тип “ПРАЗЕН КОРАБ”. Когато, желаейки да му помогнеш му позвъниш, имаш чувството, че не е очаквал позвъняването ти. Това означава, че той смята, че желаеш да го успокоиш. Когато звъним на “празен кораб”, той си мисли, че желаем да упражним натиск върху него.

Когато позвъниш обаче на “златния кораб”, той веднага ще разбере, че искаш да му помогнеш. Веднага ще почувства това по тона ви на разговор.

“Празният кораб” няма цели, няма списък на хората. Нещо повече, те са несериозни и отрицателни личности. Те са от тези, на които всичко и всякога трябва да се доказва.

Запомни, че когато “празният кораб” потъва сам или и ти работиш с него, той ще clip_image002увлече и теб към дъното. Затова се стремим да научим хората си да се държат по-далеч от “празните кораби” и да работят със “златни” или със “сребърни кораби”, помагайки им да станат “златни”. През по-голямата част от времето се занимавайте със “златни кораби”, за да строите.

Все някога “празните кораби”, които още не са потънали (т.е. не са излезли от играта), а също и “сребърните”, не успели да станат “златни”, ще забележат, че се движиш без тях и ще ти позвънят. Ако някое активно отношение към работата “потъва” и е почти невъзможно да се спре този процес, трябва да се преустанови “акостирането на дъното”. Достигайки това положение той ЩЕ ТИ ПОЗВЪНИ ИЛИ ЩЕ ТЕ ПОСЕТИ, желаейки да си сътрудничите, да се издига заедно с теб и да расте. В такъв момент ти можеш много бързо да го вдигнеш на крака. Но ако рискуваш и се опиташ да го “вдигнеш” в момента, когато “потъва”, той лесно ще увлече към дъното и теб.

Още нещо МНОГО ВАЖНО: НИКОГА, запомни, никога не питай новия бизнесмен КОЛКО стока е ПРОДАЛ миналата седмица. Ако го направиш, всичко, което си му говорил до този момент, губи смисъл. Той е длъжен само ДА ПРЕДЛАГА стоката на приятели, ДА СПОНСОРИРА и да гради бизнеса си.

Ако започнеш да се интересуваш колко са продали, първата им реакция ще бъде да помислят, че те интересува колко пари носи това на теб самия, и ще са прави. Парите ще последват автоматично, ако от начало се стремиш да помогнеш на хората да постигнат успех. Зиг Зиглар дава следното определение: “Много просто е да постигнеш всичко на този свят, помагайки в достатъчна степен на другите да постигнат това, към което се стремят.”

Ако искаш да поговориш с човек от твоята група, когото си спонсорирал, му позвъни предварително по телефона, за да разбереш дали може да се срещне с този, с когото иска. След това позвъни на конкретния партньор по бизнес и между другото му кажи, че току-що си разговарял с един от неговите партньори, който много се вълнува и че ти би искал да им организираш среща.

Убеди хората си, че им звъниш, за да им ПОМОГНЕШ, а не да ги контролираш. Контролът е задача на търговския директор от фирмата за непосредствени продажби, а не твоя.

Ние работим не под формата на непосредствена продажба, а в системата Multi – Level Marketing. Сега и ти си изясни напълно разликата.

Иска ми се да вярвам, уважаеми читателю, че не си “празен кораб”. Ако си такъв едва ли би прочел тази книга. Ако чувстваш, че си бил “празен кораб” преди да пристъпиш към четенето, сега задължително си “златен кораб” или “сребърен”, който е на път да стане ЗЛАТЕН. Продължавай по същия начин.

Десет урока върху салфетка – урок № 4

ГЛАВА ІV

Урок върху салфетка №4

“Копай до твърда основа”

Плахостта е един от проблемите, които мъчат спонсорираните от теб нови хора. Най-добрата защита срещу това е да ги убедиш колко важен е началният старт. Те трябва да разберат, че новите бизнесмени не бива да броят месеците, загубени за изграждането на нов clip_image001бизнес, дотогава, докато не завърши месецът на практика или периодът с необходимата продължителност за този човек.

Когато попадат за пръв път в системата MLM и не стартират много успешно, може да се случи така, че clip_image002наблюдавайки примера на преуспелите, губят увереност и мислят, че никога няма да ги догонят. Нарисувай картинка с изображение на бягащите. Нарисувай стрелки, обозначаващи бягащия, който се стреми да догони групата и бягащия, който се е откъснал от нея и бяга напред, опитвайки се да запази позицията си на лидер. (За теб може би ще е по-добре да използваш кръгчета.) Спомни си ученическите години, когато сте се съревновавали в кръг един след друг. Човек clip_image003бяга по-бързо, когато се опитва да запази лидерското си място в групата, отколкото когато се старае да я догони. Доколкото в това състезание няма финал, всеки може да стане победител. Имам един цитат от моя духовен пастир, който съм закачил в кантората си:

ЕДИНСТВЕНИТЕ НЕУДАЧНИЦИ СА ТЕЗИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СПРАТ

За да постигнеш успех на състезание, трябва да тренираш. Ако спонсорираш някого, дай му да разбере, че първите 2 – 6 седмици работа трябва да се считат за ТРЕНИРОВЪЧЕН месец. И само СЛЕДВАЩИЯТ СЛЕД ТОЗИ МЕСЕЦ ще бъде месец на начинаещия. Всяка книга, която прочете, всяка касета, която прослуша, всяка среща, в която ще участва, всяка минута на занятия със спонсора, всяка стока, която ще изпита и предаде по-нататък – всичко това осигурява ВЪЗМОЖНО НАЙ-ИЗГОДНОТО НАЧАЛО ЗА ТРЕНИРОВКА за настоящия НАЧАЛЕН МЕСЕЦ. Ако следващия месец той не е готов да работи сериозно в програмата, то този месец трябва да се счита за месец на тренировки. Не позволявай начинаещият да започне да пресмята месеците, преди да се подготви напълно. По такъв начин той ще направи “загряване” преди състезанието, ЩЕ СТАРТИРА ДОБРЕ и ще е в състояние да поддържа ДОБЪР ТЕМП НА СЪРЕВНОВАНИЯТА.

Най-голямото преимущество на “уроците върху салфетка” е, че докато обучаваш бизнесмените и техните кандидати, те минават на самомотивация. Всеки път, когато провеждам урока “2Х2=4”, отново и отново се удивлявам какви големи възможности се крият в MLM.

Ако прочетеш, научиш и разбереш всичко, което ще ти покажа по-нататък, винаги ще бъдеш смел и мотивиран, виждайки строящото се ново, високо здание на офиса. Когато започне строителството ти се струва, че ще минат много месеци, почти цяла вечност, преди строежът да почне да се издига над земята. Но веднъж издигнал се, минимум с един етаж на седмица и работата потръгва.

Нарисувай високо административно здание, като че това е твое собствено дело. Нарисувай го такова, каквото трябва да СТАНЕ, когато ще бъде готово, и помисли какво трябва да се направи, за да стане така.

Когато започнеш да спонсорираш първите петима сериозни човека, копаеш яма под основата с лопата. Но забележи, стигайки до второ ниво, т.е. когато започнеш да обучаваш своите хора да спонсорират (това са вече 25 човека), трябва да докараш булдозер.

clip_image004 Когато научиш другите как трябва да обучават хората в своите групи, тогава си стъпил на пътя към дълбоките слоеве, т.е. към същността на проблема. Сега можеш да си вземеш “ескалатор”. Когато видиш 125 човека на трето ниво, значи си достигнал ДЪЛБОКИЯ СЛОЙ.

Сега можеш да започнеш да строиш нагоре. Вече на ЧЕТВЪРТАТА СТЕПЕН НА ДЪЛБОЧИНА на организацията ти на работа започва да “просветва” и зданието да нараства доста бързо.

Ако си от много месеци в бизнеса и виждаш, че не се получава нищо, не се плаши. Това означава, че основата се създава едва сега. Не взимай пример от златотърсачите, които копаят месеци наред в шахтата и захвърлят всичко на 15 см. от находката.

Да се върнем към бизнесмените. Същото става и с тях. Но никой не може да разчита на очевиден успех, на истински растеж, докато не достигне до четвърта дълбочина. Това не означава, че ти трябва да бъдеш на пета или четвърта дълбочина. Всяка посока на четвърта дълбочина означава, че си започнал да строиш етажи и те стават видими.

clip_image005 Следващата илюстрация показва каква ще бъде основата на човека, спонсориращ, 130 души. Забележи, те не са достигнали дълбоките слоеве, дори и в случай, че всеки е спонсорирал 100 – процентен потребител и такава е била групата от 780 човека. Зданието, което не се опира на здрава основа, разположена върху твърд грунд, не може да се издигне високо и скоро ще падне.

Връщайки се към пътешествието към Калифорния, ще видим, че бизнесменът, спонсориращ 130 души, докрая пътува на първа скорост. Ако някой от неговите колеги спонсорира пет души, той clip_image006въпреки всичко не би могъл да превиши втора скорост.

Научи “уроците върху салфетка”. ИЗПОЛЗВАЙ ГИ! Не спирай на втора скорост. Изгради дълбока основа и ще достигнеш ПО-ВИСОКА СКОРОСТ.

Когато стигнем до “урок върху салфетка” №9 (Мотивация…) ти непременно ще разбереш защо е важно да започнеш да строиш от дълбочина. Преди да преминем към пети урок, искам да ти напомня: покажи на хората КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-БЪРЗО първите четири салфетки. Останалите можеш да им покажеш по всяко време, когато вече са започнали да спонсорират други в бизнеса.

Следва продължение…

ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА – Урок № 3

 

ГЛАВА ІІІ

Урок върху салфетка №3

“Четирите неща, които трябва да се направят”

clip_image002clip_image001На първия урок говорихме за някои ЗАДАЧИ, а на втория КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ. На този урок ще се запознаем с нещата, които трябва да направиш, за да постигнеш успех в MLM. Всеки, който печели в Multi – Level Marketing 100 000 и 200 000 долара (или още повече) на година, е правил и прави всичките четири.

За да запомните по-леко тези четири съставки, ще илюстрираме разказа си с една история, която можете да разкажете на колегите си по служба. Те ще запомнят не само историята, но и четирите задължителни задачи.

Историята е следната: Представи си, че можеш да направиш пътешествие със служебния автомобил. Напускаш дъждовния Вашингтон и пътешестваш из слънчева Калифорния. В нашия случай слънчева Калифорния означава, че си постигнал върха в бизнеса. Когато пристигнеш, ще имаш успех – ти си на ВЪРХА!

clip_image003clip_image004 ПЪРВОТО, което трябва да направиш е да седнеш в колата и да тръгнеш на път. Сумата, която ще ти коства това, зависи каква фирма и програма си избрал за изграждане на свой бизнес. Обемът може да бъде в пределите на 100, 500 или повече долара.

ВТОРОТО, което трябва да направиш е да купиш бензин и масло. Придвижвайки се към върха (Калифорния), ще изразходваш бензин и масло (стоки) и ще ги допълваш. MLM работи значително по-добре със стоки, които СЕ ПРОДАВАТ ДОБРЕ. Ти използваш стоките и отново ги купуваш. т.е. ти използваш стоките на фирмата, която представляваш.

Спомни си първия “урок върху салфетка”, където ти беше показано, че 780 продавачи на стоки в рамките на всяка програма, осигуряват огромен доход. Естествено ти вече знаеш преимуществата на работата, чието основно условие е търсенето на стоки. Повечето фирми MLM се отнасят към тази категория. Непродаваемите стоки обикновено се продават чрез търговия на дребно.

Второто преимущество на това, че ти също ползваш стоката е, че и ти ще си доволен. Това е защото фирмите MLM не пръскат големи суми за реклама, а насочват тези пари за изработването на нови изделия. По такъв начин тези изделия са с по-високо качество, отколкото продаващите се чрез търговия на дребно.

ТРЕТОТО, което трябва да се извърши, е да включиш на по-висока скорост. Естествено ти знаеш, че clip_image007clip_image006тръгвайки, никой не включва на висока скорост. Ние

всички започваме от първа скорост. Можем да седим в колата и да пътуваме по магистралата, но ако останем на първа скорост никога няма да стигнем нито до Калифорния, нито до някое друго място.

clip_image005За да включиш на скорост, трябва да спонсорираш някого. Когато направиш това, пътуваш на първа скорост. Ние мислим, че първа скорост трябва да се включи пет пъти – тези 5 сериозни човека. В един от следващите уроци ще покажем как да прецените кой ще бъде сериозен колега по бизнес.

Ти СЪЩО ще поискаш твоите пет човека да включат на скорост. НАУЧИ ги, че спонсорирайки някого, те включват на първа скорост. Когато твоите пет човека включат на първа, ти вече 25 пъти ще бъдеш на втора скорост.

Обучи 5 човека как да обучат своите 5 човека, clip_image010за да могат те на свой ред да clip_image008включат на първа скорост по 5 пъти. По такъв начин те включват на втора скорост 25 пъти, а през това време ти вече си включил на трета скорост 125 пъти. Когато бизнесмените, намиращи се на трето ниво влизат в твоята персонална група, ти вече си на трета скорост.

Обърни внимание колко плавно се движи колата на четвърта скорост. Това важи и за твоя човек от първо ниво Когато бъде на трета скорост, ти вече ще бъдеш на ЧЕТВЪРТА СКОРОСТ. Естествено ти искаш твоите хора да попаднат на висока, или ЧЕТВЪРТА СКОРОСТ и когато те действително попаднат там, ти ще бъдеш на ПРАВ ПЪТ.

Как да включиш на пета скорост? Просто ПОМАГАЙ на спонсорираните от теб хора ДА ВДИГНАТ НА ТРЕТА СКОРОСТ СВОИТЕ ХОРА. По такъв начин те ще се издигнат на четвърта скорост, а ти – на ПЕТА.

clip_image011 ЧЕТВЪРТОТО нещо, което трябва да направиш по пътя към Калифорния, е да използваш времето, предлагайки своите стоки на тези, с които пътуваш. Направи така, че да се убедят в техните предимства. Тук трябва да напомня, че когато минавахме първи, втори и трети урок, ставаше дума кои ЧЕТИРИ НЕЩА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВЯТ, за да се постигне успех. Никога не сме казвали, че трябва ДА СЕ ИЗЛИЗА НА УЛИЦАТА И ДА СЕ ПРОДАВА. Не веднъж сме споменавали, че стоката не трябва да се продава в традиционния смисъл на думата “продажба”. Ние само говорихме, че трябва да ПРЕДЛАГАТЕ стоката на свои приятели. Ако искате може да предлагате и на други хора. Когато те разберат какви са преимуществата на стоката и им разкажете за своя план за маркетинг, те ще станат ваши ПРИЯТЕЛИ.

Няма нужда да имаш много купувачи. Достатъчни са 10, а и по-малко. Ако всеки твой делови партньор има само 10 купувачи, това е достатъчно. Следователно четвъртата точка няма голямо значение, т.е. от предложените от нас 4 пункта е достатъчно да изпълниш 3, за да стигнеш до Калифорния.

ЗАПОМНИ, че ако не се придържаш към точка 3 ( включване на висока скорост) и направиш много за точка 4, никога няма да завършиш пътуването си. (Така постъпват бизнесмените.) Ако си разбрал и включиш това към точка 1 и 2, започваш да си създаваш съответното разбиране за MLM. Започвайки работа с нов партньор, се опитай да включиш в подсъзнанието му цифрата 5. Единственото нещо, което трябва да се направи, е да се намерят тези петима, които сериозно искат да правят бизнес.

Срещайки се с хората и питайки ги как работят, чуваш отговора: “Не съм срещал нито един, който би искал “да продава”. Престани да търсиш хора, които искат да продават. Търси такива, които искат да печелят на месец по 600, 1100, 1500 долара, вместо да ходят всеки ден на работа. Познаваш ли такива? Твоят отговор, както и моят, ще бъде: “Да, всеки иска това.” Това са хората, с които трябва да се говори – та нали всеки би искал да има висока заплата.

Просто обърни внимание на факта, че трябва да изгубиш на седмица всичко на всичко 5 – 10 часа от свободното си време, за да постигнеш нещо. Побързай да попиташ: “Какъв е проблемът?”

Хората постъпили в една от програмите MLM, често си мислят, че това е всичко. Но не е така! Не забравяclip_image012й, че автомобилът, с който тръгнахме към Калифорния, няма автоматична скоростна кутия. Аз зная, а и ти също знаеш, че хората затова учат във висши учебни заведения, за да получат висше образование и това е много добре. Възможно е ти да си един от тях. Всеки ден ходиш на училище, учиш целия ден до полунощ, седмица след седмица, години. А получавайки диплома, колко ще можеш да спечелиш? Затова “изгуби” на седмица 5 – 10 часа за изучаване на десетте “урока върху салфетка” за усвояване на представляваното от теб предприятие MLM. Усвоявайки и разбирайки всичко това, може да преподаваш “уроци върху салфетка” на други хора. Книгата, която четеш сега, е ключът към утрешните ти успехи. Не искаме да те плаши мисълта, че няма да можеш да предадаеш на другите знанията, придобити от самия теб. Наистина сега за пръв път изучаваш тези принципи и ние не можем да очакваме, че ти вече знаеш всичко толкова добре, че да можеш да обучаваш и другите. Но от теб и НЕ СЕ ИЗИСКВА ДА ПРАВИШ ТОВА!

Спомни си, че когато встъпваш в програмата MLM, трябва да имаш спонсор. Ако твоят спонсор е истински СПОНСОР, той ще ти помага с твоите първи пет човека. Запомни, това е ВЕРИГА НА ПОМОЩТА.Той, запознавайки своите приятели с уроците върху салфетка, единично или групово, по този начин обучава и теб. Съветваме те да си поставиш конкретна цел. Когато, движейки се нагоре по програмата, стигнеш до петото стъпало от стълбата, ти вече си длъжен да знаеш и разбираш всичките десет “урока върху салфетка”. Преодолявайки 3 / 4 от пътя, ти вече си длъжен да умееш ДА ОБУЧАВАШ другите. А намирайки се до върха, си длъжен да можеш да ОБУЧИШ своите хора на това как те да обучават другите. Много е приятно, че ти за сравнително кратко време стана МАЙСТОР. Седни с тази книга в ръка, чети и я изучавай. Ако си получил тази задача и трябва да повториш материала 5 – 6 или даже 10 пъти, то считано от настоящия момент, след година ще можеш да печелиш на месец 2, 3, 4 дори 6 ХИЛЯДИ ДОЛАРА. Струва си да изгубиш по 5 – 10 часа на седмица, нали? Трябва да признаеш, че това е доста приятен начин на обучение.

Следва продължение…

ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА

Преди 5 или 6 години попаднах на тази малка книжка с интересни мисли и практически насоки в така нареченият Многостепенен Маркетинг /Multi-Level Marketing/. Искам да ви я представя, за да могат повече хора да направят разликата между начините на продажба, а и да разберат що е “пирамида”? Съвсем скоро, когато се опитвах да обясня на моя позната, че съм дистрибутор в МЛМ /мулти-левъл маркетинг/ компания, тя директно ми заяви: “Това е пирамида”! Не, не е пирамида!

Който се интересува как да се построи голяма и успешна мрежа, може да прочете тези 10 урока. Надявам се, че ще са им много полезни!

Бих могла да сложа цена и да събирам парите на хората, както правят мнозина, но… Уроците са безплатни! Ще ви ги предложа на части, за да можете по-лесно да ги четете и асимилирате!

След като ги прочетете, ако имате желание да опитате да работите в МЛМ компания, моля, обадете ми се!

                                    

 

                                        КАКВО ЗНАЧИ MLM

Multi – Level Marketing (MLM) заема особено място сред съвременните начини за продажба. Той е един от най-бързо налагащите се, но същевременно предизвиква и неразбиране. Мнозина гледат на MLM като на модна вълна от осемдесетте години, макар значението му да е значително по-голямо. Компаниите, които използват този начин за маркетинг през деветдесетте години, имат стокооборот за повече от 100 милиарда долара на година. Целта на тази книга е да покаже с помощта на примери и илюстрации какво е това MLM. Нещо повече. Ти ще разбереш как може ефективно, повтарям, ЕФЕКТИВНО да обясниш на другите какво означава MLM.

Този практически справочник е написан, за да помогне за подготовката на деловите ти партньори. Затова обобщи изложената тук информация, която би могла да послужи за началния им старт.

Дон Файл (Don Failla) работи без прекъсване над “Уроци върху салфетка” още от 1973 г. Настоящата книга е построена върху основата на неговата работа. Аз се включих в системата на многостепенния маркетинг през 1969 г. Тази книга съдържа пълното съдържание на разработените до този момент “Уроци върху салфетка”.

Преди да се запознаем по-подробно с изложения материал, нека отговоря на най-често задавания ми въпрос: какво означава MLM? В книгата използвам понятията MLM (МЛМ) и Multi-Levеl Marketing (многостепенен маркетинг). Думата “маркетинг” (продажба) означава движението на стоката от производителя към потребителя. Изразът “Multi-Level” (многостепенен) пък е система за поощряване на хората, придвижващи стоката до потребителя. “Multi” (много) значи “повече от един”. “Level” по-скоро обозначава “поколение”. Ето защо тази система спокойно може да бъде наречена “Multi Generation Marketing” (продажба с помощта на няколко поколения). Нека обаче се спрем на израза “Multi-Level” като най-популярен. Действително, той е толкова разпространен, че вече се е превърнал в щампа, макар и незаслужено. Затова много нови структури MLM измислят други названия за своите системи на продажба: например “Uni-Level Marketing” (едностепенна продажба) или “MLM Network Marketing” (продажба чрез изграждане на мрежа).

В действителност съществуват три основни начина за продажба на стоката:

1. Търговия на дребно (сигурен съм, че е позната на всеки) : универсален магазин, магазин “Плод-зеленчук”, в който можеш да се отбиеш и да си купиш нещо.

2. Непосредствена продажба – тя включва например застраховане, продажба на кухненско оборудване и т.н.

3. Многостепенни продажби MLM, Multi – Level Marketing. Тази форма на продажба не трябва да се бърка с другите две, особено с непосредствената продажба, която погрешно се причислява към MLM.

Четвъртият начин за продажба – поръчка по пощата, може да се причисли към системата MLM, но се явява по-скоро непосредствена продажба.

Петият начин за продажба, който също се бърка често с MLM, е т.нар. пирамида. Факт е, че сделките на пирамидата са нелегални. Основната причина е в това, че тази система не е приспособена за придвижване на стоките MLM. Ако няма движение на стоката, изобщо не трябва да се говори за маркетинг, още повече за многостепенен. Възможно е за този начин да е характерна многостепенността, но в никакъв случай и маркетингът. Основното недоразумение произтича от това, че хората не схващат разликата между MLM и непосредствената продажба.

Наложило се е мнението, че структурите MLM представляват програма за непосредствена продажба, включваща посещение на частни домове. Такова навярно е било и твоето първо впечатление, когато агентът е позвънил на вратата ти, предлагайки да ти продаде нещо. Има обаче няколко особености, които отличават многостепенния маркетинг от търговията на дребно и от непосредствената търговия. Най-характерната се състои в това, че ти се намираш в MLM вследствие на личната си заинтересованост, но никога не оставаш сам. И тъй като тя е движещата те сила, ти купуваш стоката от фирмата, която представляваш, по цени на едро. Нещо повече – длъжен си. Отначало много от хората постъпват в такава фирма само за да могат да купуват стоки по цени на едро. Впоследствие повечето стават “сериозни”.

Тъй като купуваш стоката по цени на едро, можеш да я продадеш, ако желаеш, по цени на дребно и по такъв начин да получиш печалба.

Неразбирането свързано с MLM, произтича от представата, че трябва ДА ПРОДАДЕШ, за да постигнеш успех. Съществуват няколко програми, които изискват определена квота от продажби на дребно, за да може да се получи отстъпка.

Ако желаеш или ако това се изисква от специалната програма на сделките, можеш да продадеш, но само организацията ти на работа ще донесе истински материален успех.

ВНИМАНИЕ: Стреми се продажбата да бъде естествен резултат от организацията ти на работа. Мнозина са пострадали от факта, че са подходили към въпроса от другата страна – опитвайки се да организират работата, акцентирайки върху продажбата. Прочитайки отначало до край “Уроци върху салфетка”, ще разбереш защо подобна система не действа.

При 95% от хората думата “продажба” предизвиква отрицателни асоциации. При MLM не трябва да се продава в традиционния смисъл на думата. Въпреки това трябва да има ДВИЖЕНИЕ НА СТОКАТА. В противен случай никой няма да получи пари. Дон Файл определя продажбата като обръщане към човека с цел да му се продаде нещо, от което няма нужда.

Нека повторим:

ТРЯБВА ДА ИМА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКАТА ИНАЧЕ НИКОЙ НЯМА ДА ПОЛУЧИ ПАРИ.

Другото название на MLM е Network Marketing (продажба чрез изграждане на мрежа). Създавайки MLM, на практика създаваш мрежа, чрез която търсиш пътища за предвижване на стоката. Търговията на дребно е основа на продажбата чрез мрежа (Network Marketing). В MLM нещата са поставени по друг начин. При Network Marketing има наличие на продажба, когато стоката се предлага от агентите на роднини, приятели, познати. При тази форма на продажба не се търсят други източници за реализиране на стоката. За нещо ГОЛЯМО И НАИСТИНА ЗНАЧИМО, е необходимо РАВНОВЕСИЕ.

Ти трябва да спонсорираш и обучаваш по системата MLM, като създаваш стабилен кръг от потребители сред приятелите, съседите и роднините. Не се опитвай да продаваш всичко на отделни хора. Запомни, че MLM или продажбата чрез мрежа, означава създаването на организация, при която всеки от многото бизнесмени продава малко количество стока. Това е много по-ефективно от другата форма на продажба. Ако се вгледаш по-внимателно, ще видиш, че фирмите MLM не харчат големи пари за реклама. Рекламата се осъществява предимно чрез непосредствена комуникация с потенциалните купувачи. Тъй като тези фирми имат възможност да влагат повече средства в разработването на нова продукция, то и качеството е значително по-високо, отколкото на стоките, разпространявани чрез разносна търговия.

Задължително трябва да предложиш на приятеля си стока с високо качество, която прилича на използваната от него. Просто заменяш една стока с друга, нова, за която от собствен опит знаеш, че е по-добра.

Виждаш, че MLM не означава посещение на частни домове и предлагане на стоки на непознати хора. Някои от програмите Network и MLM, които познавам, подтвърждават, че ако просто ПРЕДЛАГАШ на приятели дадена стока или услуга, то по този начин изпълняваш необходимата “продажба”. (Нека наречем това “предложение”, тъй като фактически става дума именно за него.)

MLM се отличава от “непосредствената продажба” и по друга точка – СПОНСОРИРАНЕТО на разпространителите на стока (бизнесмените). При непосредствената продажба, както и при някои видове MLM, това се нарича “завербуване” , но тези две понятия СПОНСОРИРАНЕ И ЗАВЕРБУВАНЕ, съвсем не са едно и също нещо. Ако спонсорираш някого, то фактически го обучаваш как да прави това, което правиш ти, или как да изгради собствен бизнес. Искаме да подчертаем, че съществува голяма разлика дали спонсорираш някого или само помагаш на някого “да стъпи” в бизнеса. Ако спонсорираш някого, ти се нагърбваш с определени задължения. В противен случай ще нанесеш вреда с това, че само помагаш “да се влезе” в бизнеса. В конкретния случай трябва да ИМАШ ЖЕЛАНИЕ да помогнеш на новия си партньор да създаде собствен бизнес. Тази книга е призвана да развие способността ти да поемаш отговорност.

Спонсорирането е действие, позволяващо на бизнеса MLM да се разрасне. Когато твоята организация започне да расте, ти ще се превърнеш в независим и добре реализиращ се бизнесмен. Ти сам ще си станеш РЪКОВОДИТЕЛ.

Ако работиш за фирма за непосредствена продажба, то работиш за нейните интереси. Ако решиш да я напуснеш и да отидеш другаде, трябва да започнеш отначало. Повечето от фирмите на MLM имат практика да спонсорират хората дори когато са отишли да живеят другаде, без да се губят ценностите, създадени от твоята група.

Във фирмите на MLM можеш да спечелиш много пари. Някъде този процес протича по-бързо, другаде по-бавно. Но печалбата във всички случаи зависи от организацията на работа и никога от обема на продажбите. В някои фирми по-добрият стандарт осигурява продажбите на стоките, но можеш да си създадеш КАПИТАЛ само с помощта на добра организация на бизнеса в качеството на първостепенна цел.

Хората започват бизнес в MLM с надеждата да изкарват по 50, 100 или 200 долара на месец. След това неочаквано за себе си констатират, че ако се отнасят сериозно към бизнеса, могат да печелят на месец по 1000, 2000 долара, че и повече. Отново искаме да напомним, че никой не може да спечели толкова пари само от продажбата на стоки, а чрез създаването на собствен бизнес.

ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ТАЗИ КНИГА е да развие способностите ти да изградиш бизнес в MLM, при това по възможно най-добрия и бърз начин. Втората цел е изграждането на съответната нагласа за работа в MLM. Ако някой мисли, че MLM и неговата организация са нелегални, че е пирамида, възникват много проблеми със спонсорирането.

Когато се сблъскаш с нещо подобно, трябва да приведеш факти, които да опровергаят неправилното възприемане на MLM като пирамида. Сделката при пирамидата е построена отгоре надолу и на върха ще се окажат само онези, които са били в основата на пирамидата. В триъгълника на MLM всеки започва от равни стартови позиции и има възможност да си създаде собствен бизнес, дори няколко пъти по-голям от този на спонсора.

Главната цел е да се даде обща информация за MLM, да се разбере разликата между търговията на дребно, непосредствената продажба и MLM. След това можеш да започнеш успешното спонсориране на MLM в своя бизнес.

Вече споменах, че годишният оборот на фирмите MLM надхвърля 100 милиарда долара. Това е ГОЛЯМ БИЗНЕС. Повечето хора не подозират това. Като система за продажби Multi – Level Marketing действа вече около 35 години. Има фирми на MLM, чиито годишен оборот съставлява няколко милиарда долара. Аз зная фирма, която за една година направи оборот от 2 000 000 долара. Следващата година той се вдигна на 15 милиона, а за третата година се планираше оборот от 75 милиона. Целта е към края на петата година той да достигне 1 милиард долара.

Изложените в тази книга принципи дават възможност тя да се постигне. И никой не може да каже, че това е лош бизнес.

MLM е най-надеждният път за изобретателя или производителя, който иска да предложи на пазара нова стока, без да има зад гърба си милиони долари и не желаейки да я даде на посредник за продажба.

Следва продължение…

Източник:

http://www.surfpari.hit.bg/mlm.html