ГЕНА И МЕМИШ

Гена кукуруз садеше
на великата неделя,
Мемиш на слога ореше
и си на Гена думаше:
– Гено ле, герекино ле,
айде ми, Гено, пристани,
бяла кадъна да станеш,
черно фередже да носиш! –
Гена си буца фърлила,
та си Мемиша удари.
Мемиш остена изпусна
и волове му бегаха.
Мемиш се люто закани:
– Аз ща та, Гено, открадна
и силом ща та потурча,
пак щеш кадъна да станеш,
кареза ще си изкарам!
Де се е чуло-видяло
мома въз турчин да фърга,
чалмата да му катури? –
Гена Мемишу продума:
– Ти ще ма, куче, откраднеш
за мене село ще стане
и пак не ще ма потурчиш!

Народна песен

Цар Иван Шишман на софийско поле

 

Това е най-старата запазена народна песен, която се пее и до днес. Вероятно се е появила около 1393 – 1396 година, когато България пада под турско владичество.

 

index 1Откога са й, мила моя майно льо, зора зазорила,

оттогаз са й, мила моя майно льо, войска провървяла:

кон до коня, мила моя майно льо, юнак до юнака,

кон до коня, мила моя майно льо, байряк до байряка;

пушките им, мила моя майно льо, като честа гора

сабите им, мила моя майно льо, като ясно слънце,

паласки им, мила моя майно льо, като дребни звезди,

пищови им, мила моя майно льо, като дребян гъстак,

дрехите им, мила моя майно льо, като тъмян гъстак,

барутя им, мила моя майно льо, като тъмян облак,

куршуми им, мила моя майно льо, като град по поле,

калпаци им, мила моя майно льо, като тъмян пушък.

Като вървят, мила моя майно льо, през гора зелена,

байряк носят, мила моя майно льо, със асланов образ,

огън святка, мила моя майно льо, от добри катани;

кат препускат, мила моя майно льо, силян, буян вятър,

дето стъпят, мила моя майно льо, кладянчета правят,

дето стъпят, мила моя майно льо, калдърмите къртят,

де кого си, мила моя майно льо, стигнат и па срещнат,

се си питат, мила моя майно льо, за Софийско поле.

Отишли са, мила моя майно льо, на Софийско поле,

бой да правят, мила моя майно льо, за българско име,

бой да правят, мила моя майно льо, за Христова вяра,

сам ги води, мила моя майно льо, сам цар Иван Шишман.

Излягоха, мила моя майно льо, тез грозни татари,

отговаря, мила моя майно льо, сам цар Иван Шишман:index

– Я идете, мила моя майно льо, та си повикайте,

повикайте, мила моя майно льо, бре, младо юначе,

повикайте, мила моя майно льо, бре, луда гидия.

Свариха го, мила моя майно льо, с булче под вянчило:

че остави, мила моя майно льо, бре, младо юначе,

че остави, мила моя майно льо, бре луда гидия,

че остави, мила моя майно льо, булче под венчило,

че възседна, мила моя майно льо, раняна си коня,

че отиде, мила моя майно льо, на Софийско поле.

Дет помина, мила моя майно льо, планини поломи,

дет помина, мила моя майно льо, гората укърши,

че завари, мила моя майно льо, войска разпръсната,

че завари, мила моя майно льо, войска ми българска.

Разсърди се, мила моя майно льо, бре, младо юначе,

разсърди се, мила моя майно льо, бре, луда гидия,

че извади, мила моя майно льо, сабя френгияна,

че разпръсна, мила моя майно льо, тез грозни татари.