ДЕСЕТ УРОКА ВЪРХУ САЛФЕТКА–УРОК № 7

ГЛАВА VІІ

Урок върху салфетка №7

“Как използваш времето си?”

clip_image002 Отначало трябва да използваш 100% от времето си, за спонсориране на партньорите. “Но – можеш да попиташ ти – не трябва ли да използвам времето си за учене, тъй като няколко учебни седмици се считат за един УЧЕБЕН МЕСЕЦ?” Прав си, но си спомни, че когато твоят спонсор ти помага, това също е ЧАСТ от учебното време. Когато твоят спонсор работи, ти също получаваш кредит за това, че ти също ще бъдеш спонсор.

В програмата MLM ти веднага ще можеш да спонсорираш, както са спонсорирали теб. Когато попаднеш в програмата MLM, отначало сам се явяваш движещата сила. Ако искаш работата ти да е успешна, намери ПЕТИМА човека, които са сериозни и ти ще ги спонсорираш. Трябва да спонсорираш повече от това, за да останат петимата наистина сериозни.

clip_image004 Постепенно количеството време, което се отделя за спонсориране, намалява. Защо? Защото ти ще срещнеш един път сериозен човек, след това двама, после трима, четирима и когато набереш петима сериозни няма да се налага да губиш време за спонсориране на хора. Запълни времето, ОБУЧАВАЙКИ ги как да спонсорират “петте златни кораба”. Когато те вече работят на трета и четвърта дълбочина по създаването на собствена група и не се нуждаят от твоята помощ, можеш да започнеш да търсиш следващия сериозен човек, когото ще спонсорираш вместо тях.

Когато разполагаш с петима сериозни човека, следва да отделяш 95% от времето си за работа с тях, 2,5% за обслужване на кръга от купувачи от средата на приятелите, и 2,5% за “посев на семена”. По такъв начин, когато от твоите 5 сериозни човека един или повече са узрели и не е необходимо повече да ги “поливаш” и да се грижиш за тях, можеш да започнеш работа със “семената”, които си посял, за да им помогнеш да израснат.

Трябва да осъзнаеш, че си загубил 100% от времето си за оборота на стоката. Това е естествения резултат от работата, която си насочил към хората си. Тази част от работата се нарича продажба, но ние предпочитаме да я наречем ПРЕДЛОЖЕНИЕ.