Десет урока върху салфетка–урок 14

 

ГЛАВА ХІV

Играта с цифри в интерес на работата

Какво ще направиш, ако твоят партньор по първа линия (когото си спонсорирал лично) се нуждае от твоята помощ? (Да си спомним “Урок върху салфетка” №9). Когато се освобождаваш започваш да спонсорираш някой друг и продължаваш да работиш с първа линия. Моментът се определя, когато твоят партньор има структура не по-малко от 3 нива.

Вместо да се издигаш за сметка на привлечените в бизнеса, ти трябва да строиш. Избери сред тези, с които си се срещал по време на работа с първите петима СЕРИОЗНИ човека по първа линия и които имат възможност да си тръгнат по-рано. Сега имаш 6 сериозни човека на първа линия. Покажи каква е разликата между 5 и 6. Естествено само едно. Продължавай низходящите линиии: 6Х6=36; 5Х5=25. Разликата – 11. Направи още веднъж 5Х25=125; 6Х36=216. Разликата е 91. В такъв случай урокът изглежда по следния начин: всяка програма, която има разклонения се плаща добре след седма дълбочина. Продължавай с умножението от пето до седмо ниво. Сега урокът изглежда така:

вие

разлика  

вие

5

1

6

25

11

36

125  

91

216 

Този урок може лесно да се усвои. Обърни внимание, когато стигнеш до 125 – последните три цифри се колебаят между 125 и 625. И така продължава независимо на колко нива по-надолу ще се спуснеш. Всичко, което трябва да запомниш, е 3, 15, 78.

На това място предложи на партньора си да приключи сметките. С други думи, нека умножи 216 по 6 (това ще бъде 1296) и да извади от това числото 625. Получава се 671. Продължавай да пресмяташ надолу до седмо ниво. Ефектът ще е по-голям, ако направиш това заедно със слушателите.

Задай въпроса: “Как мислиш, какъв ще бъде резултатът на седмо ниво?” Дай им време да помислят. Повечето от тях няма да могат да отговорят дори приблизително.

ВИЕ

РАЗЛИКА  

ВИЕ

5

1

6

25

11

36

125

91

216  

625

3125

15625

78125  

Разликата на седмо ниво е повече от 200 000. По-точно 201 811. Сега урокът изглежда така:

ВИЕ

РАЗЛИКА

ВИЕ

5

1

6

25

11

36

125

91

216  

625

?

3125

?

15625

?

78125 

201811

Действително, 201 811 е голяма разлика. Можеш да напомниш на партньора си, че ако разбере това, той ще види какво значение има работата на ниските нива. Защо да се свързваш с голямо количество хора на първо ниво? И без това няма да можеш да работиш ефективно. Освен това спонсорирането на много хора на първо ниво прилича на играта “сумирай” и “изваждай”. По-добре да изиграя играта “умножение”, която се нарича “многостепенна продажба”, или съкратено MLM.

За да играеш тази игра не се иска нищо друго, освен да обучиш партньорите си на три дълбочини. Когато ги учиш на трета дълбочина, ти самият ще бъдеш вече на пета дълбочина. Например аз се казвам Дон и спонсорирам Стив. Казвам на Стив: clip_image002“Започвайки да спонсорираш нов човек, най-важно е да го обучиш да спонсорира по такъв начин, че да достигне дълбочината на трето ниво колкото се може по-бързо.”

Преди това да достигне до мозъчните му клетки, автоматично в него се включва мотивацията, показана в “урок върху салфетка №9”.

Стив е добър ученик. Спонсорирайки Пам, той помага да се работи на дълбочината на трите нива. Това е вариант на “урок върху салфетка №2” и изглежда така:

Сега преброй дълбочината. Под теб са пет. Ти си учил Стив, за да се убеди, че под неговите партньори има три нива. Сега той ще обучи своите хора на това, на което си го научил ти. По такъв начин за теб дълбочината е още по-голяма. Сега разбираш ли защо в MLM има такива добри учители?

Повечето бизнесмени, започвайки да създават собствен бизнес, мислят, че това е работа на спонсора, спонсора и още веднъж спонсора. Но в действителност това не е нищо друго освен работа на спонсора и учителя и още веднъж на спонсора и учителя. Няма да постигнеш успех в MLM дотогава, докато не започнеш да обучаваш хората как да работят в системата.

Продължавай урока и покажи раздликата между 6 и 5. На четвърта дълбочина разликата между 1296 и 625 е равна на 671. Общата разлика на четирите нива е 774. Общото число на разпространителите на стоки от лявата страна е 780, а от дясната – 1554.

Урокът изглежда така (погледни схемата на следващата страница):

Сега продължи сам. Умножи 780 и 1554 по десет приятели – потребители. Сумирай числото на приятелите – потребители и на разпространителите на стоки. Сега умножи по 30 долара на месец, а резултатът умножи по 12 (числото на месеците). Не забравяй, че не взимаме под внимание купуващите по цени на едро. Сега виждаш защо можеш да напуснеш след 2 -3 години. Не можеш да си позволиш да спонсорираш само на широчина, без да навлизаш навътре.