ПОГЛЕД КЪМ РЕЧНИКА

От пет години насам се говори непрекъснато за някаква руска „агресия“, за някаква „анексия“, за „окупация“ и ред други неща, но интересно защо в тези толкова познати думички се влага нов смисъл, който е угоден на онези, които „промиват мозъците“ на младото поколение. И младите, загледани „дълбоко“ в мобилните си телефони приемат всичко за „чиста монета“. Когато се говори, много е важно да се знае точното значение на всяка дума. Затова сега ще отворим речника на чуждите думи в българския език и ще ви припомня значението на десетина – петнадесет думи, особено популярни в публичното пространство. Препоръчвам и на онези, които се чудят как точно са им „промили мозъка“ да прочетат ето тази статия, за да си изяснят нещата. http://glasove.com/categories/na-nov-glas/news/prozorecyt-na-overton

агресияПолит. – 1. Въоръжено нападение на една или няколко държави срещу друга държава с цел да бъде заграбена територията й, политически да бъде подчинена страната и нейното население. 2. Прен.Настъпление, нападение.

Съответно агресор е страна, която извършва агресия; нападател, грабител.

Полит. означава политическо, а прен. е в преносно значение.

анексияПолит. – Принудително присъединяване на чужда територия към територията на държава.

Съответно анексирамполит. – присъединявам насилствено чужди територии или цяла държава към своята територия.

Да си спомним за Кримския полуостров. Дали той беше принудително присъединен към Руската федерация? Там беше проведен референдум и над 90 % от жителите на Крим гласуваха за присъединяването към Русия. Сега да видим какво означава думата референдум? Дали има общо с анексия?

референдум – (лат. referendum „за което трябва да се отнесем (до народа)“). Допитване до народа чрез гласуване за решаване на важен държавен въпрос.

окупация – (от лат. occupation „завладяване“) Воен. – временно заемане или задържане на чужди територии с военна сила.

Съответно окупаторвоен. Неприятел, под чието ръководство се извършва окупация или се държи нещо в окупация.

терор – (от лат. „страх, ужас“). 1. Система от мерки за преследване, насилие и физическо унищожение на класовия и политически противник. 2. Прен. – Управление, властване със заплаха, физическо насилие и убийство.

диктатор – 1. Ист. В древния Рим – лице с неограничена власт, назначено от сената за определен срок при извънредни за държавата случаи. 2. Лице с неограничена власт в държавното управление. 3. Разшир. Разг. Властен, деспотичен човек; насилник.

диктатПолит. Международен договор, принудително наложен на по-слабата от договарящите страни. Политика на диктат – външна политика на силна империалистическа държава, чрез която тя налага своите искания на други капиталистически страни по пътя на политически, военен и икономически натиск.

васалИст. В средните векове – феодален владетел, зависим от друг такъв владетел, от когото получавал земя, в замяна на което бил задължен да му помага. 2. Прен. Зависимо в политическо отношение лице (или държава).

демагогия – 1. Измамване на обществено и политически незрели лица чрез лъжливи обещания и пр. 2. Прен. Лицемерие, лъжа, измама.

демагог – 1. В древна Гърция водач на народа. 2. Полит. Общественик, който се старае да си създаде популярност сред масите чрез лъжливи, недостойни средства. 3. Прен. Лицемерен човек, измамник.

дезинформация – Даване на неверни сведения.

дезинформирам – Давам невярна информация, заблуждавам.

ксенофобКниж. Лице, което мрази чужденците и всичко чуждо.

ксенофобияКниж. Страх от всичко чуждо, омраза към чужденците и всичко чуждо.

ксенофилКниж. Чуждопоклонник; ксеноман.

ксенофилияКниж. Чуждопоклонство.

корупция – Подкупничество, поквареност на длъжностни лица или политически деятели.

корумпирам – Морално покварявам, развращавам, обикн. като подкупвам длъжностно лице или политически деятел с пари или други материални облаги.

рушвет – Подкуп.

рушветчия – Човек, който взема подкупи, рушвети.

мекере Разг. Подлец, мазник, подлизурка.

пич – 1. Вулг. Извънбрачно дете, копиле. Бот. Стъбло, което израства от корена, успоредно на главното стебло. 3. Прен. Уличник, развратник.

фил– или -фил – Първа или крайна съставна част на сложни думи със значение който обича някого или е предан на нещо, напр. филантроп, русофил и пр. -филия – Втора съставна част на сложни думи със значение приятелство, обич, любов, преданост към някого, напр. анизофилия.

фоб- (плаша) – Втора съставна част на сложни думи със значение който се страхува или е враждебно настроен към някого или нещо, като напр. германофоб, лисофоб и др. -фобия (страх). Втора съставна част на сложни думи със значение страх, болестен страх, натрапливо страхово състояние, напр. агрофобия, нозофобия, лисофобия и др.

фобииМед. Болестно състояние, което се характеризира с натрапливи страхове, възникващи без реално основание.

Е, за днес май достатъчно! Много е важно, човек да знае значението на думите, които използва както в речта си, така и когато пише. Имайки предвид това, ви препоръчвам да си пиете редовно хапчетата, ако имате някаква фобия, а и внимавайте какво говорите пред децата си. Думички като „пич“, които ежедневно се леят от екраните на телевизиите са модерни, но са вулгарни, обидни и накърняват човешкото достойнство. Спрете да залъгвате и лъжете хората с измислени нови значения на думите. Полуистината си е също лъжа. Навремето Йозеф Гьобелс, германски политик и министър на пропагандата в нацистка Германия и един от близките сътрудници на Адолф Хитлер, казал: „лъжа, повторена сто пъти се превръща в истина“. Ако и вие сте нацисти, продължавайте да повтаряте лъжите, а ако не сте – пишете и говорете само истината. Чешкият журналист Юлиус Фучик каза: „Истината ще победи, но е необходимо решително да ѝ се помага. Това не е пиеса. Това е живот.“